Kommunens organisation

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Strängnäs kommun är organiserad.

Organisation för Strängnäs kommun

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Kommunens nämnder och styrelser

Förvaltning och kontor

Förvaltningen består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstemän utreder och förser politikerna med beslutsunderlag samt verkställer de beslut som fattats av politikerna.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och enheter. Dessa leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteman.

Kommunens kontor och avdelningar

Kommunala bolag

Strängnäs kommun äger helt eller delvis ett antal bolag. Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Strängnäs kommunföretag AB.

Kommunala bolag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021