Andra webbplatser

Lediga jobb

Vad roligt att du är intresserad av att bli en av medarbetarna i Strängnäs kommun! 

Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. Vi är nyfikna på din kompetens, ditt engagemang och dina erfarenheter. Välkommen att utveckla och utvecklas tillsammans med oss!

Strängnäs kommun använder Visma rekrytering för att hantera jobbansökningar. Du söker jobben direkt via ett webbformulär som du når via respektive annons.

Befattning

Ansök senast

Specialpedagog, Mälarenhetens förskolor

2019-04-19

Lärare Naturorienterande årskurs 7-9, Mariefreds skola

2019-04-20

Förskollärare, Långbergets förskolor, Trollskogen

2019-04-21

Socialpedagoger, Mobila skolteamet

2019-04-14

Specialpedagog, Resursskolan

2019-04-07

Kurator, Resursskolan

2019-04-07

Specialpedagog, Paulinska skolan

2019-04-03

Sjuksköterskor, Strängnäs kommun (sommarvikarier)

2019-04-30

Elevassistent, Grundsärskolan

2019-04-07

Fritidspedagog, Resursskolan

2019-04-07

Behandlingsassistent, Resursskolan

2019-04-07

Specialpedagog, Grundsärskolan

2019-04-07

Elevassistent, Grundsärskolan

2019-04-07

Elevassistent, Grundsärskolan

2019-04-07

Ekonomiassistent, Finansenheten (sommarvikariat)

2019-04-05

Två boendestödjare

2019-04-04

Socialsekreterare

2019-03-29

Planarkitekt

2019-04-03

Speciallärare, Vasaskolan

2019-03-29

Fritidspedagog, Vasaskolan

2019-03-29

Förskolechef i Mariefred

2019-04-01

Enhetschef, Individ- och familjestöd

2019-03-31

Verksamhetschef till Myndighet och uppdrag, Socialkontoret

2019-03-31

Kommundirektör

2019-04-07

GIS-ingenjör

2019-04-12

Ledsagare LSS

2019-04-30

Arbetsterapeut, Hemsjukvård och rehabilitering (vikariat)

2019-03-31

Vik boendestödjare, personlig ass, avlösare

2019-03-31

Exploateringsingenjör

2019-03-26

Semestervikarier - särskilt boende och hemtjänst

2019-06-14

Sommarvikarier till område funktionshinderomsorg,

2019-04-30

Vikarier till Bemanningsenheten Äldreomsorg (timanställning)

2019-04-30

Arbetshandledare, Daglig verksamhet, vikariat

2019-03-31

 

Du som av någon anledning inte kan skapa ett konto på Offentliga jobb har även möjlighet att skicka in dina ansökningshandlingar via vår e-tjänst Sök jobbet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Arbete och företagande