Kommunal anslagstavla

Här hittar du aktuella tillkännagivanden gällande kallelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder samt utskott och beredningar. Anslagstavlan innehåller också aktuella kungörelser.

I anslagstavlan kan du se när nästa sammanträde äger rum och vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet. Du kan också ta del av vilka beslut som har fattats genom att läsa protokoll från nämndernas sammanträden.

Läs mer på sidan Om anslagstavlan.

Aktuella kallelser och protokoll

Kungörelser

Här kungörs antagna kommunala föreskrifter, taxor och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska kungöras på anslagstavlan.

Aktuella kungörelser

Här kan du ta del av aktuella kungörelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024