Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är minoritetsbarnens rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

En kommun kan också vara ett så kallat förvaltningsområde för ett eller flera minoritetsspråk. Strängnäs kommun är inte ett sådant förvaltningsområde.

Läs mer om lagen och de nationella minoriteterna på minoritet.se

Läs mer om vad länsstyrelsen gör för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Kommun och politik