Vision och värdegrund

Kommunens vision

Här kan du ta del av kommunens vision och värdegrund. Visionen är vår gemensamma ledstjärna och beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. Vår värdegrund är en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018