Lokal barnombudsman

Strängnäs kommun vill att barn ska få möjlighet att föra fram sina åsikter. Vårt mål är att följa FN:s barnkonvention vars syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. För att barnen ska kunna säga vad de tycker måste de få veta vad som händer i kommunen. Det får de bland annat genom den lokala barnombudsmannen som för dialog, berättar vad som händer och tar reda på barn och ungas åsikter.

Den lokala barnombudsmannen i Strängnäs kommun heter Helena Edvinsson och är till för dig upp till 18 år. Barnombudsmannen arbetar för att kommunen ska följa barnkonventionen genom att:

  • se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem
  • ordna mötesplatser mellan barn och beslutsfattare
  • informera om barnkonventionen
  • möta barn och ungdomar på deras egna arenor, exempelvis elevråd och föreningar
  • delta i nätverk för barnkonventionens genomförande vara stöd till Ungdomsrådet

Barn och unga har flera möjligheter att göra sin röst hörd och vara med och påverka kommunens utveckling i frågor som rör dem. Här är några exempel:

Barnens mötesplats

Varje år möter kommunens politiker barn i olika åldrar under kastanjeträdet vid Multeum i Strängnäs.  På mötet är det barnen som är experter och svarar på politikernas frågor. Det kan handla om allt från byggnadsprojekt till integration.

Barnens mötesplats initierades av den ideella föreningen Globträdet, som 2001 fick uppdraget av FN i Nairobi att etablera och ansvara för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området. Mötesplatsen blev under ett stort akaciaträd. Kastanjeträdet utanför Multeum invigdes år 2004 och är Barnens mötesplats i Strängnäs kommun.


Elever och kommunalråd samtalar Under trädet.

Så här såg det ut när kommunalråden våren 2018 mötte barn från olika skolor för att diskutera integration.  

Barnkartan

Var är det roligt att leka? Barn har ­pekat ut sina favoritställen runt om i kommunen. Allt från lekplatser, grillplatser och pulkabackar finns samlat på webben i Barnkartan.

Barnens frågelåda

Vem ska man fråga? Barnen har en egen plats på webben där de kan ställa sina frågor, Barnens frågelåda. Barnombudsmannen skickar vidare till rätt person som svarar omgående.

Ungdomsrådet SKUR

Strängnäs kommuns ungdomsråd SKUR ordnar med regelbundna drop-in för politiker och chefer. Under en fikastund diskuteras vad som är på gång. SKUR ordnar även egna aktiviteter för ungdomar.

Internationella samarbeten och kommunalt partnerskap

Med inspiration av Globträdet och Barnens mötesplatser arbetar Strängnäs kommun internationellt med kommunala partnerskap, en möjlighet att utbyta erfarenheter om elevinflytande och ungas inkludering med andra kulturer. 

Bok om kommunala partnerskap

Med stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) har Strängnäs kommuns tagit fram en bok med syfte att lyfta positiva resultat av kommunala partnerskap. Boken är en sammanfattning av kommunens arbete med barnkonventionen och internationella samarbeten och kommer att fungera som inspiration för kommuner som är intresserade av kommunala partnerskap.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022