Kommunfakta

Väderkvarnen vid Strängnäs gästhamn, Visholmen

Strängnäs kommun ligger naturskönt och strategiskt beläget i en snabbt växande region. En Mälarkommun med drömläge.

Kommunen i siffror

Statistiska centralbyrån gör årliga sammanställningar av statistik för landets kommuner. Skriften kallas för Kommunfakta och statistiken är övergripande och presenterar i vissa fall även utvecklingen över tid.

I foldern Strängnäs Kommunfakta , 357 kB. finns övergripande statistik. I sammanställningen hittar du bland annat information om:

 • Kommunal skatt
 • Folkmängd och befolkningsutveckling
 • Födda barn
 • Flyttningar
 • Nybyggda och ombyggda bostäder
 • Arbetstillfällen och förvärvsarbetande
 • Egna företagare
 • Vanligaste yrken
 • Utbildningsnivå
 • Pendling
 • Arbetssökande
 • Ekonomiskt bistånd
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Förskoleverksamhet
 • Äldreomsorg
 • Barn- och familj  
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2022