Våra kommundelar

Stadsvy över Strängnäs

Strängnäs kommun består av ett antal kommundelar. Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk är de mest kända. Inom kommunens gränser finns också Länna, Tosterö och Aspö, Vårfruberga (Fogdö, Vansö, Helgarö) och Härad. Var och en med sin särpräglade karaktär.

Strängnäs stad

Staden Strängnäs har en lång historia - denna plats, där vägar på land och vatten korsade varandra och där människor möttes blev tidigt en viktig marknads-, tings- och offerplats. Sedan 1100-talet har Strängnäs varit biskopssäte och spelade under medeltiden en viktig roll som kyrklig förvaltningsstad. Under 1200-talet grundlades nuvarande Strängnäs Domkyrka, som reser sig högst uppe på kyrkberget och än idag dominerar stadsbilden. Byggnaderna runt kyrkan minner om olika tider och bidrar till att skapa en säregen miljö.
De gamla kvarteren visar hur det borgerliga Strängnäs en gång såg ut. Vandra Gyllenhjelmsgatan, vik av på Lillgatan och fortsätt Kvarngatan upp till Väderkvarnen och njut av den välbevarade stadsbilden. Strängnäs har också gamla anor som skolstad med bland annat Sveriges näst äldsta gymnasium och flera byggnader erinrar om den gamla lärdomsstaden.

Strängnäs är fortfarande en idyll med ett mindre samlat centrum där butiker, samsas med kaféer, bibliotek och kulturhus alldeles vid gästhamnen. Men staden är också en modern industriort med ett flertal branscher som elektronik, data, livsmedel, kemi och bioteknik.

Mariefred

Det är framförallt två faktorer som gjort att Mariefred har uppstått just här, slottet Gripsholm och klostret Pax Mariae (som betyder Marias fred och givit staden dess namn). Av klostret finns numera inga lämningar ovan jord, medan slottet i desto högre grad dominerar sin omgivning. I slottet förvaras bland annat en av Europas största porträttsamlingar.

Man bör naturligtvis inte bli så tagen av slottet att man inte ser staden med sin välbevarade trähusbebyggelse. Somliga går att besöka, till exempel det mer än 200 år gamla Rådhuset, Callanderska gården som idag är hembygdsmuseum och det vackra värdshuset som byggdes som strumpfabrik på 1700-talet.

I Mariefred ska man inte ha bråttom utan ströva omkring i de små kvarteren, handla i de små välsorterade specialbutikerna, besöka konstgallerier, äta god mat och njuta av idyllen. Till och från Mariefred tar man sig lämpligen med ångbåt, snabbtåg och ångtåg. Under sommaren går S/S Mariefred mellan Stockholm-Mariefred och på sträckan Läggesta-Mariefred kan man efter en snabb transport från Stockholm eller Eskilstuna/Örebro, uppleva hur det var att åka tåg förr med museijärnvägen ÖSLJ.

Stallarholmen

Stallarholmen består av socknarna Ytterselö, Överselö och Toresund. Selaön - Sveriges största insjö-ö, är en av Sveriges mest fornminnesrika trakter med många runstenar och gravhögar. De mest kända gravfälten är Åsa och Östa.

Området runt Åsa gravfält är extra sevärt under våren då marken täcks av tusentals backsippor. På Selaön finns även sevärdheter såsom Överselö- och Ytterselö kyrka, Mälsåkers slott samt Tynnelsö slott.

I centrala Stallarholmen ligger Gula industrihuset som samlar föreningar och entreprenörer som driver till exempel ekologiskt bageri med kaféverksamhet, hälsoföretag, köttbutik, konstnärer och föreningen Drömfabriken. Här håller bland annat den numera populära Korv- och brödfestivalen hus under våren. Under första helgen i juli hålls den årliga Vikingafestivalen vid Mälarens strand.

Åkers styckebruk

Åkers styckebruk är en av landets äldsta bruksorter och här finner man en genuin bruksmiljö med bland annat hytta från 1795, herrgård med park och flera olika välbevarade byggnader.

Dagens bruksindustri, Union Electric Åkers, med valstillverkning för stål- och metallindustrin är Strängnäs kommuns största privata arbetsgivare. Exportandelen är 85 procent.

Runt Åkers styckebruk finns Åkers Bergslag med en storslagen och sjörik vildmarksnatur för ädelfiske, paddla kanot, bad, vandring på exempelvis Sörmlandsleden och långfärdsskridsko. Här finns stenålderslämningar som är 7000 år gamla.

Härad

Här finner du vacker natur, badplatser och mycket annat. Du kan roa dig med hästkrafter av olika slag. I Härad finns en motorbana mitt ute i skogen där tävlingar på hög nivå äger rum och i trakten finns flera gårdar med hästaktiviteter av allehanda slag. I Härads vackra kyrka från 1100-talet finns ett altarskåp från 1500-talet och ett triumfkrucifix från 1300-talet.

I utkanten av Härad ligger Sveriges försvarsfordonsmusem Arsenalen.

Länna

Länna är en levande ort och ligger cirka en mil söder om Strängnäs tätort. Kommundelen består till stor del av landsbygd med jord och skogsbruk. Runt kyrkan har den gamla byn Merlänna vuxit upp till en tätort med cirka 130 familjer. I hela kommundelen bor det ungefär 800 personer.

I Länna finns det även två industrier med ett 30-tal arbetstillfällen. Byggklara villatomter finns i tätorten såväl som strax utanför. En tennisbana finns i byn samt en fotbollsplan vid Länna Bruk. Badmöjligheter finns i Lännasjön samt i Magsjön.

Tosterö

Här inbjuder ett vackert landskap, som är så typiskt för trakten kring Strängnäs, till naturupplevelse och avkoppling. Området norr om staden bestod på vikingatiden av flera små öar. Idag har Mälaren dragit sig tillbaka och givit ett område för fritid, odling och med spår från forna tider. Här finns Gisslestenen, som inte är en runsten i vanlig bemärkelse, eftersom runorna är direkt inristade i berget.

Via badplatsen vid Oknöbron kan man fortsätta ända bort till färjeläget där båten mot Arnö går. Här kan man beskåda det fina medeltida stenhuset Utöhus som har en arkitektur som förefaller typiskt skånsk. Över Aspö och Tosterö har enligt tradition de gamla sveakungarnas Eriksgata dragit fram. I Jan Guillous bok ”Arvet efter Arn” berättas om hövdingen Ivar Blå. Enligt vad kyrkoherden i Aspö skrev 1668 bodde han vid Mageröby i närheten av Bårreholm och han gavs hela hedern av att Birger Jarls son Valdemar valdes till kung.

Vårfruberga

Ta dig tid och åk ut på Fogdölandet där hantverkare och gårdsbutiker erbjuder en mångfald av kultur och varor. Det finns tre medeltidskyrkor att besöka liksom ett skolmuseum och lanthandel. Här finns också cirka 500 registrerade fornlämningar. Upplev den imponerande graven Ingjalshögen och de mäktiga fornborgarna Rällinge, Stenby och Karleby som i fantasin för dig bakåt i tiden.

Vackert beläget alldeles intill kungsgården Kungsberg, nedanför den plats där nunneklostret Vårfruberga låg, finns en badplats vid Mälaren. Det var verksamt från 1200-talet fram till Gustav Vasas dagar, då teglet i klostrets väggar användes för att bygga Gripsholms slott.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2023