Kartor

Vi har flera digitala kartor som du kan använda för att hitta geografisk information

Strängnäskartan

I Strängnäskartan kan du nyttja kommunens geografiskt knutna
information. Bland annat kommunägd mark, pågående detaljplaner och skolor. Dessa kartlager visas här i samlad form men finns även att tillgå i olika former och platser på webbplatsen.

Stadsmodell i 3D

Stadsmodell i 3D

Strängnäs stadsmodell är en 3D-modell över kommunens tätorter. Här kan du se byggnader samt nivåskillnader i terrängen. Modellen används i samhällsplaneringsarbetet där man kan visa planerad bebyggelse mot befintlig.

Mälardalskartan

Mälardalskartan är ett projekt inom samarbetet Fyra Mälarstäder, där Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås ingår. I kartan kan du bland annat hitta information om ledig näringslivsmark och detaljplaner – inte bara för en av städerna utan för alla fyra.

Solenergikartan

Tillvaratagandet av solenergi är något som blir mer och mer tillgängligt för fler och fler invånare. Den här analysen är framtagen för att vara till hjälp vid övervägandet att själv nyttja denna energikälla.

Barnkartan

Barnkartan

Barnkartan har tagits fram tillsammans med barn och syftar till att göra det enkelt och lättillgängligt för barn, även vuxna, att finna möjligheter till lek och utevistelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020