Strängnäs kommun samverkar inom flera olika nätverk.