För dig som politiker

På denna sida samlar vi information som kan komma till användning för dig som är politiker i Strängnäs kommun.

Kommunal e-post och intranät

Samtliga förtroendevalda med uppdrag i Strängnäs kommun tilldelas en kommunal e-postadress och åtkomst till kommunens intranät i syfte att underlätta kontakten mellan medborgare och politiker samt förvaltning och politiker.

För att få en e-postadress samt kunna få ersättningar och arvoden, behöver du fylla i blankett för ny förtroendevald och lämna den till förvaltningen.

Blankett för ny förtroendevald (pdf) , 154 kB.

Alla som har en kommunal e-postadress ansvarar för att regelbundet läsa inkommande e-post samt tillse att allmänna handlingar vidarebefordras till den egna myndighetens funktionsbrevlåda för registrering. Respektive myndighets e-postadress hittar du här.

Webbmail

Intranät

Återställning av inloggningslösenord till dator

Om du har glömt ditt lösenord till din dator så kan du själv återställa det.

För att kunna göra det måste du ha aktiverat tvåfaktorsautentiseringen tidigare. När tvåfaktorsautentiseringen är klar kan du återställa lösenordet via en länken nedan.

Återställ lösenord med hjälp av tvåfaktorsautentisering.

Om du inte har aktiverat tvåfaktorsautentisering eller inte kan logga in tar du kontakt med nämndsekretare för att skapa ett IT-ärende åt dig.

Arvodesbestämmelser

Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag. Månadsarvoden är en frivillig förmån som kommunen valt för förtroendevald som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande samt till förtroendevald med annat speciellt uppdrag.

Utbetalning av sammanträdesarvode för närvaro vid nämnd i Strängnäs kommun sker per automatik, begäran om annan ersättning ska ske enligt gällande regler.

Regler om ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun (pdf) , 269 kB.

Blanketter och mallar

Arvoden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024