För dig som politiker

På denna sida samlar vi information som kan komma till användning för dig som är politiker i Strängnäs kommun.

Kommunal e-post och intranät

Samtliga förtroendevalda tilldelas en kommunal e-postadress och får åtkomst till Strängnäs kommuns intranät.

Detta syftar bland annat till att effektivisera den kommunala nämndadministrationen och underlätta kontakten mellan medborgare och politiker. Som förtroendevald ansvarar du för att regelbundet öppna din e-postinkorg och vidarebefordra eventuella allmänna handlingar till den egna nämnden/myndighetens registrator för registrering.

Webbmail

Intranät

Lösenord

Här finner du olika alternativ för att ändra eller få ett nytt lösenord.

För att byta lösenord

  1. Skriv in din @strangnas.se adress
  2. Skriv in ditt senast använda lösenord
  3. Välj ett nytt lösenord som ska bestå av minst 12 tecken, en stor bokstav och minst en siffra. Lösenordet får inte innehålla ditt namn eller personnummer.
    Du kan inte använda något av dina 10 senaste lösenord men det går bra att ändra bara siffran.
  4. Skriv in ditt nya lösenord igen för att bekräfta.

Glömt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord eller inte kan logga in tar du kontakt med nämndsekretare för att skapa ett ärende åt dig.

Arvodesbestämmelser

Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag. Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till vissa förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Ersättningar för förtroendevaldas kostnader för bilresor, barnpassning, vård av familjemedlemmar, förlorade arbetsinkomster med mera. måste kommunen betala ut enligt reglerna som finns i kommunallagen.

Utbetalning av arvode för närvaro vid protokollförda sammanträden sker per automatik.

Arvode för andra aktiviteter (till exempel kurser och konferenser) måste den förtroendevalde själv begära genom att lämna ifyllda blanketter till respektive sekreterare.

Regler om ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun (pdf) , 269 kB.

Blanketter och mallar

Arvoden

Sammanträden

Mall för skriftliga yrkande vid sammanträden (pdf) , 75 kB.

Politisk organisation

Anmälan av gruppledare för respektive politiskt parti (pdf) , 378 kB.

Ny förtroendevald

Blankett för ny förtroendevald (pdf) , 152 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2023