Delta och påverka

Strängnäs kommun är under ständig förändring och därför är det viktigt att kommunen får ta del av dina åsikter. Du som lever och verkar i Strängnäs kommun har flera möjligheter att påverka utvecklingen.

Du kan till exempel rösta i allmänna val, gå med i ett politiskt parti, en förening eller ett nätverk, lämna synpunkter som hjälper oss att göra saker bättre, lämna in förslag på vad vi borde göra, vara med i en dialogaktivitet eller på öppna möten där våra förtroendevalda fattar beslut.

Tänk också på att du i ett tidigt skede kan påverka planer som handlar om nybyggnationer och planerade bostadsområden.

Välj den väg som passar dig bäst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020