Flygfoto över bostadsområde

Bygga, bo och miljö

vit grafisk våg

Bostäder, tomter, boende och boendeanpassning.

Bygglov, marklov, rivning, strandskydd, avgifter.

Översiktsplan, gällande och pågående detaljplaner.

Alla pågående och planerade byggprojekt i kommunen.

Kartor, mätning och nybyggnadskartor. 

Hämtning, återvinning, farligt avfall, avgifter och regler.

Eget avlopp, dricksvatten, tillstånd och slamtömning.

Buller, luftkvalitet, ventilationskontroll, och radon. 

Fukt och mögel, hygienlokaler, och livsmedel.

Miljöfarlig verksamhet, muddring, kemikalier, sanering av PCB och förorenad mark.

Husdjur, lantbruk, hästgårdar, skadedjur och skyddsjakt.

Naturområden, naturreservat, fiske, parker, fälla träd, sjöar, allemansrätten.

Anslutning till bredband och utbyggnad av fibernätet.

Så styrs kommunens hållbarhetsarbete.