Bredband och fiber

Vår vision är att alla som lever och arbetar i Strängnäs ska kunna använda vilka digitala tjänster de vill, utan att bredbandet upplevs som ett hinder. I praktiken betyder det att föråldrad teknik i telenäten byts ut, koppar ska ersättas av fiber och mobilnäten byggas ut med den senaste tekniken.

Fiber är den modernaste formen av anslutning för fast bredband och erbjuder den snabbaste och mest stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Över tid kommer fiber ersätta det gamla telenätet. Läs mer på sidan Avveckling av kopparnätet.

Gemensamt arbete

Vi på Strängnäs kommun är mycket engagerade i att fiber byggs ut så mycket det bara går, inte bara i tätorterna utan även på landsbygden. Även mobilnätens utbyggnad är ett prioriterat område för oss att påverka och vi gör löpande mätningar och för en dialog med mobiloperatörerna. För att göra vår röst starkare arbetar vi tillsammans med andra kommuner i Sörmland, med Regionen och Länsstyrelsen. Läs mer om vårt gemensamma arbete i broschyren Södermanlands väg mot digitalisering , 9 MB..

För dig som privatperson

På den här sidan finns information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

För dig som ska bygga bredband

Här finns samlad information om vad som gäller för bredbandsutbyggare – teleoperatörer och fiberföreningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2023