Vatten och avlopp

Här får du information om hur du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp och hur du tar hand om din avloppsanläggning.

För att få ansluta din fastighet till det allmänna vatten-och avloppsnätet ansöker du om detta hos de kommunala renhållningsbolaget SEVAB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021