Miljöskydd

Miljöenheten arbetar för att miljöbalken och följdlagstiftningen efterlevs inom olika verksamheter för att skydda människa och miljö. Du som driver en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. Därför är det viktigt att ta del av information om lagar och regler som rör miljöskydd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021