Energi och uppvärmning

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer.

Att energianvändning påverkar miljön är det ingen tvekan om. Lyckas du minska din energiförbrukning, så påverkar du inte bara din ekonomi positivt utan också miljön.

Rådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.
Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med information och kunskap, så att du på egen hand kan göra de mest fördelaktiga valen! 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018