Kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning

Strängnäs kommun erbjuder fastighetsägare med enskilda dricksvattenbrunnar och avlopp kostnadsfri rådgivning

Visste du att kommunen erbjuder vatten- och avloppsrådgivning? Om du behöver anlägga en ny dricksvattenbrunn eller ett nytt enskilt avlopp kan du kontakta vår VA-strateg. Du kan då få råd kring vilket avlopp du kan välja.

Varför du kan behöva göra ett nytt avlopp

Gamla avloppsanläggningar kan ha brister i sin reningsfunktion. Näringsämnen kan läcka ut i sjöar och vattendrag vilket orsakar övergödning. Smittämnen kan också läcka ut och förorena dricksvattenbrunnar. Om du vill söka tillstånd för ett enskilt avlopp – kontakta kommunens miljöenhet, som är den tillståndsprövande myndigheten.

Du hittar kontaktuppgifter och mer information om tillsyn av enskilda avlopp på sidan Enskilt avlopp.

Kommunens roll

Gällande vatten- och avlopp har kommunen tre roller:

  • en rådgivande roll till fastighetsägaren, vilket ges av VA-strategen på teknik- och servicekontoret
  • en tillståndsprövande myndighet för små avlopp, via miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret.
  • en myndighetstillsyn på befintliga enskilda avlopp vilken görs av miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Vid en tillståndsprövning bedöms den avloppsanordning som föreslås. Beroende på hur omgivningen ser ut ställs också krav på rening. Det kan till exempel ställas krav på en hög skyddsnivå om det är nära till en dricksvattenbrunn.

SEVAB ansvarar för

  • dricksvatten
  • det kommunala avloppsnätet
  • slamtömning av enskilda avlopp

Läs mer om SEVAB's områden på deras egen sida.

Hör av dig till kommunen

Om du önskar råd om vatten och avlopp kontakta kommunens rådgivning på e-post: va-radgivning@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024