Tillsyn av enskilt avlopp

I Strängnäs kommun finns det ungefär 4000 enskilda avloppsanläggningar. Varje år utför miljöenheten tillsyn på anläggningarna.

Varför utförs tillsynen?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Avlopp med bristfällig rening bidrar till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Även behovet av smittskydd, rening av läkemedelsrester och hushållskemikalier är en viktig anledning till att åtgärda bristfälliga avlopp.

En generell förbättring av de enskilda avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Berörs min fastighet av tillsynen?

De fastighetsägare som berörs av tillsynen får ett brev från miljöenheten med information om hur tillsynen kommer att gå till.

Vad händer om det krävs åtgärder?

  • Mindre åtgärder kan krävas för att befintligt avlopp ska uppfylla kraven på rening.
  • Om avloppet har stora brister och/eller saknar tillstånd behöver du anlägga ett nytt avlopp. För att anlägga ett nytt avlopp krävs tillstånd från miljöenheten.

Vilka avloppsanläggningar uppfyller inte kraven?

Exempel på avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav är:

  • Avloppsanläggningar som saknar tillstånd.
  • Slamavskiljare med en, två eller tre kammare med utsläpp till stenkista, dike eller liknande.
  • Avloppsanläggningar som har en bristfällig funktion och därmed en försämrad reningsförmåga.

Mer information om hur man kan bedöma statusen på sin avloppsanläggning finns på avloppsguiden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2024