Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar kommunens verksamheter.

Informationen på sidan uppdateras löpande. Strängnäs kommun följer Region Sörmlands smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

(Senast uppdaterad 25 januari klockan 09.30)

Nationella råd för att minska smittspridningen

Du har ansvar för att skydda dig och andra från att smittas av covid-19. Läs mer och ta del av de nationella råden för att förhindra spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Håll i - håll ut

Vi måste alla ta vårt ansvar för att förhindra att smitta sprids. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Provtagning för covid-19 i Sörmland

Region Sörmland erbjuder alla personer från 6 år och uppåt möjlighet att testa sig för pågående covid-19. I Strängnäs kommun finns en provtagningsstation vid Resecentrum i Strängnäs. Läs mer på 1177.

Vaccination mot covid-19 i Sörmland

Region Sörmland har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Kommunens ansvarar för vaccination på de personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination. Det innebär att äldre på kommunens särskilda boenden prioriteras först.
Läs mer i nyheten Vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden påbörjas 5 januari

I nästa steg påbörjas vaccinationen för personer som har hemtjänst och hemsjukvård. Berörda personer får ett informationsbrev med erbjudande om att vaccinera sig. Läs mer i nyheten Vaccinering mot covid-19 för personer med hemtjänst och hemsjukvård.

Mer information om vaccination

Läs mer om vaccination mot covid-19 i Södermanlands län på 1177s webbplats

Där finns också en sammanställning med Vanliga frågor och svar

Mer allmän information om vaccination mot covid-19 finns också på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad gör Strängnäs kommun?

Här kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas och hur vi hanterar situationen.

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här är en sammanfattning av kommunens arbete och hur våra verksamheter påverkas av den pågående pandemin:

 • En samordningsgrupp arbetar med planering av vaccinering mot covid-19. Gruppens uppdrag är att planera och genomföra vaccinering av de personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för. Samordningsgruppen ska även planera för hur kommunen kan bistå regionen med vaccinering av vård- och omsorgspersonal, vaccinationslokaler, vaccinförvaring och transporter. Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 • En central coronastab ansvarar för att samordna kommunens arbete under pågående pandemi. Stabens uppgift är att följa händelseutvecklingen, samordna kommunövergripande frågor och att varje vecka sammanställa en aktuell lägesbild.
 • Flera verksamheter har tillfälligt stängt. Läs mer i nyheten Stängda verksamheter och fortsatt distansundervisning för att hejda smitta.
 • Fritidsgårdarna fortsätter sin verksamhet med kommunens ungdomar. Istället ses man utomhus, online eller genom bokade aktiviteter.
 • Vi avråder från besök på kommunens boenden. Läs mer på sidan Information till dig som är anhörig.
 • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Det gäller också vid endast lindriga symtom. Kommunen rekommenderar också de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.
 • Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning. Vissa verksamheter har infört fjärr- och distansundervisning. Läs mer på sidan För dig som vårdnadshavare.
 • Kulturverksamheten har stöpts om och flera evenemang har istället blivit digitala.
 • En arbetsgrupp arbetar med att ta fram åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet. Det har bland annat resulterat i ett fondpaket för att stötta initiativ och idéer som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen under rådande omständigheter. Läs mer på sidan Stöd till företagare.

Så arbetar kommunen

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta. Som en förebyggande åtgärds används munskydd och visir vid all nära omvårdnad. Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du information om vad som gäller kring besök kommunens boenden och andra vanliga frågor och svar.

För dig som är äldre. Här hittar du information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.


Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna är öppna och skolplikt gäller. I samråd med regionens smittskyddsläkare har vissa skolverksamheter infört fjärr- och distansundervisning.

Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Vårdnadshavare får löpande information via lärplattformen.

Läs mer information och vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Studenter i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Thomasgymnasiet har växelvis fjärrundervisning från och med måndag 25 januari. Läs mer om gymnasiet på Information till vårdnadshavare.

Vuxenutbildningen har fortsatt distansundervisning till och med måndag 1 mars.

Elever och vårdnadshavare uppmanas ta del av mer detaljerad information via kommunens lärplattform.

På grund av coronapandemin har kommunens simhallar, ishallar och idrottsanläggningar stängt för allmänheten´fram till och med den 7 februari 2021.

Barn födda 2005 eller senare får vara i idrotts- och motionshallar, inklusive badhus och ishallar, för att vara med i grundskolans idrottsundervisning eller idrottsträning på fritiden. All annan aktivitet ställs in.

Enligt pandemilagen är verksamhetsutövare inom badhus, gym- och sportanläggningar, skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Du kan läsa mer om detta på Länsstyreslens webbplats.

Detta gäller:

Simhallar och gym

 • Thomasbadet, Åkersbadet och Thomasbadets gym har stängt för allmänhet och träning på fritiden för personer födda 2004 eller tidigare.

Idrottshallar

 • Inomhusanläggningarna har stängt för allmänhet och träning på fritiden för personer födda 2004 eller tidigare.
  Elitverksamhet får fortsätta att bedriva sin verksamhet. I Strängnäs kommun gäller det Strängnäs futsal i Svenska futsal-ligan och Strängnäs innebandyklubbs A-lag i allsvenskan.

Ishallar

 • Ishallarna i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk har stängt för allmänhet och träning på fritiden personer födda 2004 eller tidigare.

Alla bibliotek, kulturhuset Multeum och kulturlokaler är stängda till och med 7 februari 2021.

Biblioteken fortsätter erbjuda olika tjänster utanför lokalerna som till exempel digital utlåning via Bibblan till dörren.

bibliotekets webbplats hittar du också mer information om vad som gäller om förseningsavgifter, lånekort eller om du vill låna om böcker.

Anpassade evenemang

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender.

Ta del av kulturen hemifrån

Upplev och låt dig inspireras av olika konstformer. Kultur hemma är ett sätt att uppleva, skapa och inspireras av kultur hemifrån. Läs mer på strangnas.se/kulturhemma

Kulturskolan

Kulturskolans kurser och aktiviteter börjar måndag den 18 januari 2021. Undantag gäller för orkestrar som börjar den 25 januari. Eleverna är välkomna till Kulturskolan som har anpassat lokaler och undervisning för att bromsa spridningen av smittan. Om någon elev hellre vill vara med digitalt går det att ordna och då kontaktar man läraren på kursen så fort som möjligt.

Näringsliv 

På vår samlingssida hittar du som företagare information om de åtgärder som kommunen gjort för att underlätta för lokala företagare och tips på var du kan vända dig om du behöver råd och stöd. Där finns också information om och de fonder som lokala företag kan söka bidrag ur.

Läs mer på sidan Stöd till företagare.

Föreningar

På vår samlingssida för föreningar kan du läsa mer om de åtgärder Strängnäs kommun har gjort för att underlätta för kommunens föreningar och de fonder som kommunens föreningar kan söka bidrag ur.

Läs mer på sidan Stöd till föreningar.

Barn som ritar

För dig som är förälder

Här hittar du information om vad som gäller kring förskola och skola.

Äldre dam och kvinna

För dig som är anhörig

Här hittar du information om vad som gäller på kommunens särskilda boenden.

Closeup of male and female hands holding a red maple leaf

För dig som vill ha hjälp

För dig som är i behov av stöd i vardagen finns hjälp att få.

Partial view of woman typing on laptop keyboard

För dig som företagare

Här hittar du information och stöd för dig som är företagare.

Upset woman sitting on sofa while brother teasing sister at home

För dig som känner oro

Samlad information om vilket stöd kommunen kan erbjuda.

happy disabled woman and smiling boyfriend using digital tablet in park

För dig som vill hjälpa till

Lista med hjälpsamma initiativ som du kan stötta.

Så informerar kommunen om smitta

Strängnäs kommun ger en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Informationen på onsdagar (tidigare på måndagar).

Smittspridning inom vård och omsorg

Strängnäs kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

20 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

11

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

13 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

12

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

7 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

5

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

30 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

23 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

16 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

9 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

3

2 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

25 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

4

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

9 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

2 november 2020

Ingen bekräftad smitta

27 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

19 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

12 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

5 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

28 september 2020

Ingen bekräftad smitta

21 september 2020

Ingen bekräftad smitta

14 september 2020

Ingen bekräftad smitta

7 september 2020

Ingen bekräftad smitta

31 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

24 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

17 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

10 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

3 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

27 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

20 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

13 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

6 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

29 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

22 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

15 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

8 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Vanliga frågor och svar

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta.

Som en förebyggande åtgärds används munskydd och visir vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter. Vid misstänkt och konstaterad smitta används även kompletterande skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Om en brukare inom socialkontorets verksamhet konstateras smittad eller sjuk i covid-19 sätter man in åtgärder för att säkerställa att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas om hand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

Munskydd och visir används vid all nära omvårdnad inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Vid misstänkt och konstaterad smitta används även skyddsutrustning.

Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar, och plastförkläde. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Flergångsvisir användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Engångsvisir slängs efter varje användning.

Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder.

Vi har god tillgång för närvarande. Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning. Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas, det vill säga handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras brukaren av läkare. Efter samtycke från brukaren informeras även brukarens anhöriga. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Vid ett positivt provsvar inleder den läkare som lämnat provsvaret smittspårning bland personal och patienter. Bedömning av bredd på smittspårningen, det vill säga vilka som ska smittspåras, kan skilja gång från gång men det finns ett grundkoncept.

Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och viris, av handskar och plastförkläde.

Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

 • Det finns olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster som anpassas efter dina behov. Socialkontoret har listat lokala företag som jobbar med hushållsnära tjänster, och som ger dig rätt till RUT-avdrag.
  Du hittar listan på sidan om hushållsnära tjänster här.
 • Du som har ansökt om och fått bistånd med hemtjänst i hemmet får det fortsatt så länge du har behov.
 • Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt. Läs mer om olika stöd och hur du ansöker.

Frivilliga krafter

Här är en lista med ett antal frivilliggrupper som kan hjälpa till med att handla mat, hämta varor på apoteken eller liknande:

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmanar Sörmlandstrafiken alla resenärer att om möjligt välja andra färdsätt. Det är viktigt att lämna plats på bussarna för de som verkligen behöver resa och som inte har något annat alternativ. Särskilt viktigt är att du som har möjlighet undviker att resa under rusningstid. Genom att cykla eller gå istället gör du en viktig insats för att hålla nere smittrisken i kollektivtrafiken.

Mer information finns på Sörmlandstrafikens webbplats. Om du har frågor kan du vända dig till Sörmlandstrafikens kundtjänst: 0771-22 40 00.

Du som är 70 år eller äldre och som beviljats tillstånd till färdtjänst, kommer så långt det är möjligt att erbjudas att åka ensam.

Detta är på rekommendation från Region Sörmlands smittskyddsläkare och gäller tills vidare.

För att bromsa spridningen av smittan av covid-19 vill vi uppmana alla att bara resa om det är absolut nödvändigt.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats. Har du frågor om sjukresor hänvisar vi till Sörmlandstrafikens servicecenter på telefon 020-44 40 00.

Jobba inom omsorgen

Vi behöver fler medarbetare som vill vara med att ge service och omsorg till äldre och personer med funktionshinder.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Vi söker timvikarier

Vi söker extra personal till kommunens äldre- och funktionshinderomsorg.

Tess och Anton

Att arbeta inom omsorgen

Två medarbetare från Trygghetslarmet berättar om hur det är att arbeta inom omsorgen just nu.

Filmer om covid-19 från svenska myndigheter

Här kan du ta del av informationsfilmer från Länsstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen.

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till organisationer och ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Information om coronaviruset - det här gäller

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021