Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om covid-19 och hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter.

Sidan är senast uppdaterad: 20 januari klockan 15:30.

Mycket hög smittspridning - anpassade åtgärder från 20 januari

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.
Folkhälsomyndigheten: Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen från 12 januari

Smittspridningen och belastningen på hälso- och sjukvården ökar. Därför införs nu en rad åtgärder för att minska kontakterna i befolkningen. Vissa åtgärder börjar gälla den 12 januari, medan andra kräver regeringsbeslut och för dessa har Folkhälsomyndigheten lämnat in en formell begäran till regeringen.

Läs mer

De nya åtgärderna från 12 januari - Krisinformation.

Folkhälsomyndigheten - Flera nya åtgärder vidtas

Regeringen - Flera smittskyddsåtgärder införs den 23 december

Skydda dig själv och andra

Följ de allmänna råd och rekommendationer som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk.

Vaccinera dig

Läs om hur du bokar en tid på Region Sörmlands webbplats (1177.se).

Testa dig om du har symptom

Läs mer om du gör för att lämna prov på Region Sörmlands webbplats (1177.se).

Använd munskydd i kollektivtrafik och serviceresor

Använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken samt vid färdtjänstresor.

Folkhälsomyndigheten: Munskydd i kollektivtrafiken

Krav på vaccinationsbevis

I vissa sammanhang och på vissa evenemang krävs vaccinationsbevis.

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis vid evenemang från och med 1 december. Det ska gälla för personer som är 18 år och äldre vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det kan till exempel vara sportevenemang, bio, teater, nattklubbbar och konserter.

Den som arrangerar ett större evenemang kommer att kunna välja mellan att införa vaccinationsbevis eller smittskyddsåtgärder som exempelvis max antal deltagare.

Strängnäs kommun informerar om vad som gäller för kommunens olika evenemang i evenemangsguiden.

Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn vid evenemang som kräver vaccinationsbevis.

Det här gäller i våra verksamheter

Här kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas av coronapandemin. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta. Som en förebyggande åtgärd används munskydd vid all nära omvårdnad. Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du information om hur kommunens vård-och omsorgsverksamheter arbetar under pandemin och vad som gäller kring besök kommunens boenden.


Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna är öppna och skolplikt gäller. Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Vårdnadshavare får löpande information via lärplattformen.

Läs mer information och vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Från och med 23 december 2021 till och med 31 januari 2022 gäller följande:

 • Antalet besökare på kommunens simhallar, gym och på Fritidsbanken begränsas.
 • Cuper och läger får inte anordnas i kommunens anläggningar.
 • På kommunens inomhusanläggningar begränsas antalet deltagare till 10 kvm per person då lokalen hyrs eller nyttjas av allmänheten.
 • Skolverksamhet och föreningars träningar, tävlingar och matcher i kommunens inomhusanläggningar påverkas inte.
 • I den mån det är möjligt bör ombyte ske på annan plats än i omklädningsrummen.

Kommunens bibliotek

Från och med 23 december begränsas antalet besökare i bibliotekens lokaler. Information om bibliotekens verksamhet och öppettider hittar du på bibliotekens webbplats.

Kommunens evenemang

Information om vad som gäller för kommunens olika evenemang hittar du i vår evenemangskalender.


Fritidsgårdar

Med anledning av de nya restriktionerna som gäller från och med 23 december anpassar fritidsgårdarna sin verksamhet för att undvika trängsel. Ta de av uppdaterad information via fritidsgårdarnas sociala medier. Läs mer på sidan Fritidsgårdar.

Kulturskola

Elever och vårdnadshavare får information via lärplattformen StudyAlong. Läs mer på sidan Kulturskolan.

Allmänna råd till serveringsställen

Du som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel kan undvikas. Dessutom finns andra regler som du behöver förhålla dig till. Ta del av uppdaterad informationen på Krisinformation och Folkhälsomyndighetens webbsida

Barn som ritar

För dig som vårdnadshavare

Här hittar du information om vad som gäller kring förskola och skola.

Äldre dam och kvinna

För dig som är anhörig

Här hittar du information om vad som gäller på kommunens särskilda boenden.

Stöd till företagare och föreningar

Här finns samlad information om de åtgärder och insatser som kommunen gjort för att underlätta för föreningar och företag under pandemin.

Kommunens arbete under coronapandemin

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

 • Vid midsommar 2021 avvecklades kommunens centrala coronastab eftersom pandemiläget i kommunen varit stabilt under en längre tid. Om smittspridningen ökar och kommunens verksamheter drabbas hanteras situationen utifrån kommunens ordinarie krishaneringsrutiner. Vid behov kan coronastaben aktiveras igen.
 • En samordningsgrupp ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.
 • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Kommunen rekommenderar också de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.
 • Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

Så arbetar kommunen

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Trängseltillsyn av kommun och Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av de verksamheter och lokaler som omfattas av den nya covid-19-lagen.

Om du som privatperson uppmärksammat trängsel i en lokal som kommunen ansvarar ber vi dig att kontakta kontaktcenter@strangnas.se. Om lokalen inte tillhör kommunen utan en annan aktör ska du anmäla till sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer om pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats.

Smittspridning inom vård och omsorg

Strängnäs kommun informerade varje vecka fram till midsommar 2021 om smittspridning inom vård och omsorg.

Vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har haft bekräftad covid-19 har vi inte rapporterat. Det beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Bekräftade fall kommunicerades per omsorgsform.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

23 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

3 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

26 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

19 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

12 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

5 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

28 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

21 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

14 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

08 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

31 mars 2021

Ingen bekräftad smitta

24 mars 2021

Ingen bekräftad smitta

17 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

10 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagar

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

3 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagar

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

24 februari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

17 februari 2021

Ingen bekräftad smitta

10 februari 2021

Ingen bekräftad smitta

3 februari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

27 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

20 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

11

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

13 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

12

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

7 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

5

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

30 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

23 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

16 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

9 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

3

2 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

25 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

4

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

9 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

2 november 2020

Ingen bekräftad smitta

27 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

19 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

12 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

5 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

28 september 2020

Ingen bekräftad smitta

21 september 2020

Ingen bekräftad smitta

14 september 2020

Ingen bekräftad smitta

7 september 2020

Ingen bekräftad smitta

31 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

24 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

17 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

10 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

3 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

27 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

20 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

13 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

6 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

29 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

22 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

15 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

8 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022