Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar kommunens verksamheter.

Informationen på sidan uppdateras löpande. Strängnäs kommun följer Region Sörmlands smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

(Senast uppdaterad 27 oktober klockan 08:00)

Håll i - håll ut

Vi måste alla ta vårt ansvar för att förhindra att smitta sprids. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Provtagning för covid-19 i Sörmland

Region Sörmland erbjuder alla personer från 6 år och uppåt har möjlighet att testa sig för pågående covid-19. Du som är 18 år kan även göra ett antikropptest för covid-19. I Strängnäs kommun finns en provtagningsstation vid Resecentrum i Strängnäs. Läs mer på Region Sörmlands webbplats.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas och hur vi hanterar situationen.

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här är en sammanfattning av kommunens arbete och hur våra verksamheter påverkas pågående pandemin:

 • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Det gäller också vid endast lindriga symtom. Kommunen rekommenderar också de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.
 • En arbetsgrupp har under våren arbetat med att ta fram åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet. Det har bland annat resulterat i ett fondpaket, för att stötta initiativ och idéer som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen under rådande omständigheter.
 • Kulturverksamheten har stöpts om och flera evenemang har istället blivit digitala.
 • Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Så arbetar kommunen

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Besök på kommunens särskilda boenden

Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden upphörde den 1 oktober och det är återigen möjligt att besöka anhöriga. För att skydda de boende från smitta är det viktigt att alla besökare följer gällande riktlinjer.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

Om du som anhörig har frågor kan du kontakta det aktuella boendet.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du bra information och vanliga frågor och svar.

För dig som är äldre. Här hittar du information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.

Hur jobbar kommunen med skyddsutrustning?

Personalen inom vård och omsorg är vana att jobba med smittskydd. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder. Vid misstänkt coronasmitta används även skyddsutrustning som en komplettering.

Hur ser tillgången på personlig skyddsutrustning ut?

Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas - handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vad består skyddsutrustningen av?

Skyddsutrustningen består av handskar, plastförkläde, munskydd och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Munskyddet används tillsammans med visir. Visiret kan användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare.

När används den här skyddsutrustningen?

Skyddsutrustning används när en brukare visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom används inte den särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att rätt utrustning används i rätt situation.

Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna är öppna som vanligt och skolplikt gäller. Även de kommunala förskolorna är öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.

Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via lärplattformen.

Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Läs Vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Studenter i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Thomasgymnasiet och vuxenutbildningen är öppna som vanligt. Information om vad som gäller för elever och personal skickas ut via kommunens lärplattform.

Näringsliv 

Coronautbrottet har drabbat många företagare hårt. På vår samlingssida hittar du information om kommunens nylanserade fondpaket som du som privatperson, företagare och förening kan söka bidrag ur, de åtgärder som kommunen gjort för att underlätta för våra lokala företagare och tips på var du kan vända dig om du behöver råd och stöd.

Läs mer på sidan Stöd till företagare.

Föreningar

Spridningen av coronaviruset har påverkat och kommer påverka det lokala föreningslivet på flera sätt. På vår samlingssida för föreningar kan du läsa mer om de åtgärder Strängnäs kommun har gjort för att underlätta för kommunens föreningar och de fonder som kommunens föreningar kan söka bidrag ur.

Läs mer på sidan Stöd till föreningar.

Anpassade evenemang

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender.

Dessutom har kulturkontoret nu stöpt om verksamheterna och flera evenemang för att anpassa dem till läget vi är i nu. Du hittar all information på den nya sidan Kultur2020.

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd och var noga med din handhygien.

Barn som ritar

För dig som är förälder

Här hittar du information om vad som gäller kring förskola och skola.

Äldre dam och kvinna

För dig som är anhörig

Här hittar du information om vad som gäller på kommunens särskilda boenden.

Tillsammans

Vill du göra en viktig insats?

Här är tips för dig som vill hjälpa äldre och andra riskgrupper.

Spargris

Oro för din ekonomi

Kommunen erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Så informerar kommunen om smitta

Det är Region Sörmland och smittskyddsläkaren som ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Från och med vecka 19 ger Strängnäs kommun en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Informationen uppdateras varje måndag.

Smittspridning inom vård och omsorg

Strängnäs kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

27 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

19 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

12 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

5 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

28 september 2020

Ingen bekräftad smitta

21 september 2020

Ingen bekräftad smitta

14 september 2020

Ingen bekräftad smitta

7 september 2020

Ingen bekräftad smitta

31 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

24 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

17 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

10 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

3 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

27 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

20 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

13 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

6 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

29 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

22 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

15 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

8 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Vanliga frågor och svar

 • Det finns olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster som anpassas efter dina behov. Socialkontoret har listat lokala företag som jobbar med hushållsnära tjänster, och som ger dig rätt till RUT-avdrag.
  Du hittar listan på sidan om hushållsnära tjänster här.
 • Du som har ansökt om och fått bistånd med hemtjänst i hemmet får det fortsatt så länge du har behov.
 • Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt. Läs mer om olika stöd och hur du ansöker.

Frivilliga krafter

Här är en lista med ett antal frivilliggrupper som kan hjälpa till med att handla mat, hämta varor på apoteken eller liknande:

Personal inom omsorgen har också fått särskild information om att inte gå till jobbet om de känner sig sjuka.

Om en brukare inom socialkontorets verksamhet konstateras smittad eller sjuk i covid-19 sätter man in åtgärder för att säkerställa att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas om hand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.

Skyddsutrustning används när en brukare visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom används inte den särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att rätt utrustning används i rätt situation.

Personalen är van vid att hantera olika typer av smitta och vidtar åtgärder för att förhindra att smitta sprids, det är en del av deras arbetssätt.

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmanar Sörmlandstrafiken alla resenärer att om möjligt välja andra färdsätt. Det är viktigt att lämna plats på bussarna för de som verkligen behöver resa och som inte har något annat alternativ. Särskilt viktigt är att du som har möjlighet undviker att resa under rusningstid. Genom att cykla eller gå istället gör du en viktig insats för att hålla nere smittrisken i kollektivtrafiken.

Mer information finns på Sörmlandstrafikens webbplats. Om du har frågor kan du vända dig till Sörmlandstrafikens kundtjänst: 0771-22 40 00.

Jobba inom omsorgen

Vi behöver fler medarbetare som vill vara med att ge service och omsorg till äldre och personer med funktionshinder.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Vi söker timvikarier

Vi söker extra personal till kommunens äldre- och funktionshinderomsorg.

Tess och Anton

Att arbeta inom omsorgen

Två medarbetare från Trygghetslarmet berättar om hur det är att arbeta inom omsorgen just nu.

Informationsfilmer från Länsstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen

Testa dig om du har symtom på covid-19

PCR-test eller antikroppstest? Här förklarar vi skillnaden

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till organisationer och ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Information om coronaviruset - det här gäller

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020