Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar kommunens verksamheter.

Informationen på sidan uppdateras löpande. Strängnäs kommun följer Region Sörmlands smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

(Senast uppdaterad 3 augusti kl 09.23)

Håll i - håll ut

Sommaren är här och det är fortsatt minst lika viktigt som tidigare att vi alla tar vårt ansvar för att förhindra att smitta sprids. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Provtagning för covid-19 i Sörmland

Från och med den 10 juni kan alla folkbokförda invånare i Sörmland över 18 år samt personer som arbetar i Sörmland testa sig för covid-19 om de har symtom. Läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats

Sedan 1 juli erbjuder Region Sörmland också möjlighet till antikropptest. Läs mer på Region Sörmlands webbplats.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här kan du läsa mer om hur våra kommunala verksamheter påverkas och hur vi hanterar situationen.

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här är en sammanfattning av de åtgärder som Strängnäs kommun har vidtagit:

 • Kommunens särskilda boenden, som LSS-, SoL- och äldreboende och dagverksamhet för personer med demenssjukdom är stängda för besök.
 • Vård- och omsorgspersonal inom kommunen, som har symtom på covid-19, erbjuds provtagning enligt regionens rutiner.
 • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Kommunen har en tillfällig korttidsenhet för att utöka antalet korttidsplatser. Syftet är att ta emot brukare som bekräftats smittade av covid-19 och som är i behov av korttidsvård.
 • Kommunen har under våren satt samman en arbetsgrupp för att stötta det lokala näringslivet. Arbetet har resulterat i en mängd åtgärder där ibland näringslivsfonden dit företagare, föreningar och privatpersoner kan söka bidrag för innovativa idéer.
 • För att underlätta för kommunens föreningar har även här ett åtgärdspaket tagits fram tillsammans med två fonder för föreningar att söka sig till.
 • Kommunen har satt upp informationslappar om att hålla avstånd på de kommunala badplatserna.
 • Kommunens badhus har stängt för allmänheten. Omklädningsrummen på kommunens idrottsanläggningar hålls också stängda.
 • Kulturen har stöpts om under vinjetten ”20 nyanser av kultur” och flera evenemang har under våren blivit digitala.
 • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Det gäller också vid endast lindriga symtom.
 • Kommunen rekommenderar de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån, om jobbet tillåter det.
 • Kommunen uppmanar också sina medarbetare till digitala möten.
 • Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har under våren jobbat med fjärr- och distansundervisning.

Så arbetar kommunen

Kommunen följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer men gör lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs. Kommunen har också regelbundet digitala möten, så kallade samverkanskonferenser, tillsammans med Länsstyrelsen, smittskyddsläkaren och berörda myndigheter.

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Under våren aktiverade kommunen sin krisledningsorganisation. I den centrala krisledningsstaben ingick tjänstepersoner inom olika kompetenser som arbetade specifikt med det som behövde hanteras på grund av covid-19 och spridningen av coronaviruset. Den 3 juni avvecklades krisledningsorganisationen och kommunen har återgått till normal verksamhet igen.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Kommunens boenden stängda för besök

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020. Kommunens boenden är därför stängda för besök. Det gäller särskilda boenden, äldreboenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS.

Det finns möjlighet att träffa sina anhöriga om besöken kan genomföras utomhus och samtidigt följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Kontakta din anhörigas boende för att få veta mer.

Kommunen har också fattat beslut att stänga dagverksamhet för dementa.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du bra information och vanliga frågor och svar.

För dig som är äldre. Här hittar du information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.

Hur jobbar kommunen med skyddsutrustning?

Personalen inom vård och omsorg är vana att jobba med smittskydd. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder. Vid misstänkt coronasmitta används även skyddsutrustning som en komplettering.

Hur ser tillgången på personlig skyddsutrustning ut?

Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas - handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vad består skyddsutrustningen av?

Skyddsutrustningen består av handskar, plastförkläde, munskydd och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Munskyddet används tillsammans med visir. Visiret kan användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare.

När används den här skyddsutrustningen?

Skyddsutrustning används när en brukare visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom används inte den särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att rätt utrustning används i rätt situation.

Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna har under våren varit öppna som vanligt och skolplikt gäller. De kommunala förskolorna är och har varit öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.

För att minska smittspridning i förskolor och grundskolor har bland annat nya rutiner i matsalen och kring städ införts. 

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Läs Vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Studenter i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning har under våren skött all undervisning på distans eller genom fjärrundervisning. Information till elever och personal har gått ut via kommunens lärplattform.

Folkhälsomyndigheten drog tillbaka rekommendationerna om distansundervisning den 15 juni, så till hösten kommer Thomasgymnasiet öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen.

Under försommaren har alla gymnasielever i kommunen haft möjlighet att hämta lunch på några av skolrestaurangerna på kommunens grundskolor. Läs mer i nyheten Lunchlådor till gymnasielever.

Näringsliv 

Coronautbrottet har drabbat många företagare hårt. På vår samlingssida hittar du information om kommunens nylanserade fondpaket som du som privatperson, företagare och förening kan söka bidrag ur, de åtgärder som kommunen gjort för att underlätta för våra lokala företagare och tips på var du kan vända dig om du behöver råd och stöd.

Läs mer på sidan Stöd till företagare.

Föreningar

Spridningen av coronaviruset har påverkat och kommer påverka det lokala föreningslivet på flera sätt. På vår samlingssida för föreningar kan du läsa mer om de åtgärder Strängnäs kommun har gjort för att underlätta för kommunens föreningar och de fonder som kommunens föreningar kan söka bidrag ur.

Läs mer på sidan Stöd till föreningar.

Evenemang med 50 besökare eller fler är just nu inte tillåtna i Sverige för att hindra smittan att spridas. För evenemang med färre än 50 besökare följer vi rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Besök inte evenemang om du tillhör en riskgrupp eller känner dig sjuk!

Anpassade evenemang

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender. Dessutom har kulturkontoret nu stöpt om verksamheterna och flera evenemang för att anpassa dem till läget vi är i nu. Du hittar all information på den nya sidan Kultur2020.

Så informerar kommunen om smitta

Det är Region Sörmland och smittskyddsläkaren som ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Smittspridning inom vård och omsorg

Från och med vecka 19 ger Strängnäs kommun en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform.

Informationen uppdateras varje måndag.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

3 augusti 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

27 juli 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

20 juli 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

13 juli 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

6 juli 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

29 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

22 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

15 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

8 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0


Strängnäs kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren.

Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Läs mer på sidan Information till dig som är anhörig.

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Jacob Högfeldt

Politikerna berättar om kommunens arbete

Under vinjetten "Vi ringer upp..." berättar våra politiker om hur pandemin påverkar kommunens arbete.

technology, old age and people concept - happy senior woman in glasses with laptop computer at home

För dig som är äldre 

Information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.

Tillsammans

Vill du göra en viktig insats?

Här är tips för dig som vill hjälpa äldre och andra riskgrupper.

Spargris

Oro för din ekonomi

Kommunen erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Barn i rullstol pratar med läkare

Så pratar du med barn

Experter på BRIS tipsar om hur du som vuxen kan prata med barn om corona.

Våldsam vuxen med knyten näve

Våld och hot inom familjen

Det finns hjälp att få för dig som är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld i nära relation.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten bedömer att bad inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls. Det är därför viktigt att följa rekommendationerna även på stranden.

Kommunen har satt upp informationsskyltar på alla kommunala badplatser med information om att hålla avstånd.

Tänk dessutom på följande när du är på stranden:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Undvik folktäta stränder.
 • Håll avstånd till andra.
 • Tvätta händerna ofta. Använd handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna.

Folkhälsomyndigheten avråder inte längre från resor inom Sverige men poängterar att var och en har ett ansvar att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Du ska fortfarande stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Du rekommenderas att i första hand gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Ska du åka kollektivt bör du välja alternativ där det går att boka en sittplats.

Större sociala sammanhang som dop, fester, bröllop och begravningar bör fortfarande undvikas.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

Läs också mer på Folkhälsomyndighetens sida om reseavrådan från UD här.

Kollektivtrafiken

Du kan fortfarande åka kollektivt med buss och tåg, men vi måste alla ta vårt ansvar och hjälpas åt för att minska smittspridning. På Sörmlandstrafikens webbplats kan du läsa mer om vad du som resenär behöver tänka på.

För att minska smittspridning och för att skydda chaufförerna har bussarna stängt sin framdörr och istället sker av- och påstigning bak eller i mitten av bussen.

Tänk på att du fortfarande måste ha en giltig biljett för att resa kollektivt. Biljettkontrollanterna jobbar precis som vanligt och den som inte har giltig biljett riskerar tilläggsavgift. På Sörmlandstrafikens webbplats kan du läsa mer om hur du betalar din bussresa.

 • Det finns olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster som anpassas efter dina behov. Socialkontoret har listat lokala företag som jobbar med hushållsnära tjänster, och som ger dig rätt till RUT-avdrag.
  Du hittar listan på sidan om hushållsnära tjänster här.
 • Du som har ansökt om och fått bistånd med hemtjänst i hemmet får det fortsatt så länge du har behov.
 • Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt. Läs mer om olika stöd och hur du ansöker.

Frivilliga krafter

Här är en lista med ett antal frivilliggrupper som kan hjälpa till med att handla mat, hämta varor på apoteken eller liknande:

Kommunen har beslutat att införa besöksförbud på kommunens särskilda boenden. Det gäller LSS- SoL- och äldreboenden.

Personal inom omsorgen har också fått särskild information om att inte gå till jobbet om de känner sig sjuka.

Om en brukare inom socialkontorets verksamhet konstateras smittad eller sjuk i covid-19 sätter man in åtgärder för att säkerställa att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas om hand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.

Skyddsutrustning används när en brukare visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom används inte den särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att rätt utrustning används i rätt situation.

Personalen är van vid att hantera olika typer av smitta och vidtar åtgärder för att förhindra att smitta sprids, det är en del av deras arbetssätt.

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

Läs mer om hur kommunen informerar om smitta under smittspridning inom kommunen.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Vi måste alla hålla i och hålla ut en tid till.

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, också lindriga symtom på förkylning, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Region Sörmland erbjuder från och med den 10 juni alla vuxna personer med symtom att testa sig för covid-19.
 • Var noga med hygienen. Det som gäller är att tvätta händerna med tvål och varmt vatten länge, undvika att ta på ansiktet och nysa i armvecket.
 • Även om du inte känner dig sjuk är det viktigt att du tar till dig Folkhälsomyndighetens råd för att minska spridningen av coronaviruset. Undvik större sammanhang där flera personer träffas, som till exempel fester, bröllop och andra tillställningar.
 • Tänk på 2-metersregeln när du möter personer som du inte umgås med ofta.
 • Undvik att göra onödiga resor för att undvika smittspridning och inte belasta sjukvården i andra regioner i onödan.
 • Är du i en riskgrupp bör du undvika onödig kontakt med andra. Äldre personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa löper störst risk att få allvarliga symptom av covid-19.
 • Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har beslutat om att besöksförbud råder på äldreboenden i hela Sverige. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Du kan också göra ett självtest på Region Stockholms webbplats.

Om du har frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Skydda dig och andra från smitta genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Åkersbadet och Thomasbadet är stängda för allmänheten. Även omklädningsrum i idrottshallar- och idrottsanläggningar är stängda från och med 6 april.

Läs mer i nyheten Kommunens badhus stänger tillsvidare.

Jobba inom omsorgen

Vi behöver fler medarbetare som vill vara med att ge service och omsorg till äldre och personer med funktionshinder.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Vi söker timvikarier

Vi söker extra personal till kommunens äldre- och funktionshinderomsorg.

Tess och Anton

Att arbeta inom omsorgen

Två medarbetare från Trygghetslarmet berättar om hur det är att arbeta inom omsorgen just nu.

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till organisationer och ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Information om coronaviruset - det här gäller

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020