Information om corona till dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare om den rådande situationen med anledning av covid-19.

(Senast uppdaterad 26 november kl 08:00)

Den 22 november ändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna. Det innebär att alla från 6 år och uppåt återigen ska testa sig vid symtom på covid-19. Detta gäller oavsett om man är vaccinerad eller ovaccinerad.

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att undvika spridning av covid-19 men även andra luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

Detta gäller i kommunens förskolor och skolor

 • Barn och elever ska stanna hemma om man känner sig sjuk. Alla från 6 år och uppåt ska vid symtom på luftvägsinfektion boka provtagning för covid-19 och stanna hemma tills provresultat har kommit.
 • Har barnet haft symtom på luftvägsinfektion (exempelvis halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla) behöver det stanna hemma tills det är friskt och har varit feberfritt i ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till förskola eller skola, även om det har lätta symtom som hosta eller snuva.
 • Barnet bedöms som friskt när det har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i de vanliga aktiviteterna på förskolan eller skolan.
 • Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn eller elev, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.
 • Om barnet eller eleven insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare.
 • I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

Testning och konstaterad covid -19

 • Alla från 6 år och uppåt ska vid symtom på luftvägsinfektion boka provtagning för covid-19 och stanna hemma tills provresultat har kommit. Läs mer på 1177.se
 • Om någon i hushållet har testat positivt för covid -19 rekommenderas personer i hushållet att boka provtagning för covid-19 och ska stanna hemma i sju dagar. Följ instruktioner från smittskydd Sörmland och förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten.
 • Friska barn eller elever behöver inte stanna hemma när en familjemedlem väntar på provsvar för covid-19, men var uppmärksam på eventuella symtom.

Dessa rekommendationer kan komma att ändras om verksamheterna upplever en utökad smitta.

Vi måste alla ta hjälpas åt för att för att förhindra att smitta sprids. Tack för att du tar ditt ansvar!

För mer information

Mer information om gällande rekommendationer hittar du på Folkhälsomyndigheten - Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Folkhälsomyndigheten - Hur länge bör jag stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten - Stanna hemma om du bor med någon som är smittad av covid-19

Ring 1177 eller besök Vårdguiden 1177.se om du har behov av sjukvårdsrådgivning eller har frågor om covid-19.

Vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

Om ett barn insjuknar under dagen ska det gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare.

Information till vårdnadshavare skickas precis som vanligt via kommunens lärplattform.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Smittskyddet i Region Södermanland ger kommunen instruktioner om hur vi ska agera om vi får reda på att vi har covid-19-smitta på en förskola eller skola.

Om rektor får kännedom om smitta på förskolan eller skolanhar rektor ansvar för att ta reda på om den smittade personen har varit i verksamheten med symtom (eller 24 timmar före symtomen kom). Detta gäller vare sig det handlar om barn eller personal. Om den smittade personen inte har varit det behöver inga åtgärder vidtas och ingen information går ut.

Om den smittade personen varit i verksamheten med symtom (eller 24 timmar före symtomen kom) har rektor ansvar för att kartlägga vilka kontakter den smittade personen haft. Om ditt barn skulle vara en kontakt får du information om vid vilken tidpunkt ditt barn kan ha utsatts för smitta och du får också riktlinjer som ni ska följa i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället.

Frågor om vad som gäller vid en eventuell stängning

För att hindra smittspridning av covid-19 kan regeringen eller kommunen fatta beslut om att stänga förskolor och grundskolor.

Regeringen har beslutat att vid en eventuell stängning har vissa vårdnadshavare fortsatt rätt till barnomsorg.

Det gäller följande två kategorier:

 • barn med båda vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
 • barn i behov av särskilt stöd

Det gäller för barn i förskolan, förskoleklass och grundskolan. Även barn som idag inte har plats på förskola och fritidshem kan ansöka om barnomsorg utifrån kriterierna ovan.

 • Ta reda på om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Läs mer på nästa fråga: Hur vet jag om mitt arbete är samhällsviktig verksamhet?
 • Om du och ditt barn har rätt till barnomsorg så behöver du vid en stängning anmäla omfattningen av behovet (läs mer nedan).
 • Om du inte arbetar inom en samhällsviktig verksamhet ansvarar du själv för att planera för tillsynen för ditt barn under den period skolan eller förskolan är stängd. Stäm av med din arbetsgivare för att planera för en eventuell stängning. Enligt en tillfällig regeländring kan du som vårdnadshavare få ersättning om förskolor och skolor stänger. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassan webbplats.
 • Om ditt barn går i grundskolan kommer du att få information från ditt barns lärare om hur och på vilket sätt ditt barn kommer att få undervisning på distans.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ges rätt barnomsorg.

Det är din arbetsgivare som, utifrån MSB:s föreskrifter, gör en bedömning om du deltar i samhällsviktig verksamhet och om du i sådana fall behövs på din arbetsplats vid en förskole- och skolstängning. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Vid frågor kan kommunen komma att begära in intyg från din arbetsgivare.

Barn med särskilda behov har rätt till omsorg om:

 • barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Det kan exempelvis handla om funktionsnedsättningar av olika grad, familjens situation eller andra sociala skäl. Detta gäller för barn i förskolan, förskoleklass, årskurs ett till sex och äldre barn i grundskola.

Kvinna med mobil

Logga in i lärplattformen

Håll dig uppdaterad genom att regelbundet läsa ny information i lärplattformen.

Covid-19

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2021