Sjuka barn i förskolan och skolan

För att hålla nere all sorts smittspridning i våra verksamheter har vi förhållningsregler kring när barn och elever ska stanna hemma och när de kan återgå till förskola och skola efter sjukdom.

Detta gäller i kommunens förskolor och skolor

  • Barn och elever ska stanna hemma om barnet eller eleven känner sig sjuk och vårdnadshavare rekommenderas att följa 1177:s rekommendationer kring barnets eller elevens sjukdomstillstånd.
  • Har barnet eller eleven varit sjukt behöver det stanna hemma till dess att barnet eller eleven är frisk och har ett gott allmäntillstånd för att orka delta i de vanliga aktiviteterna på förskolan eller skolan.
  • Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn eller elev, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion.
  • Om barnet eller eleven insjuknar under dagen ska barnet eller eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare.

Vi måste alltid hjälpas åt för att för att förhindra att smitta sprids i våra verksamheter. Tack för att du tar ditt ansvar!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2023