Språkcentrum

Språkcentrum tar emot nyanlända med annan språkbakgrund än svenska samt svensktalande barn som gått i skola utomlands och som ska in i Strängnäs kommuns utbildningssystem. Barn  liksom vuxna, familjer och ensamkommande.

Här arbetar lärare, skolsköterska, studiehandledare och modersmålslärare tillsammans för att alla nyanlända ska få en snabb start och bra väg in i det svenska skolsystemet.

Nyanlända elever anmäler sig via Språkcentrum. På Språkcentrum kartläggs elevernas grundläggande kunskaper. Därefter gör eleven ett skolval och klassplaceras inom den grundskola där eleven får sin placering. Skolans rektor beslutar om hur undervisningen ska genomföras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Språkcentrum hjälper till med:

 • Information om skolsystemet i Sverige
 • Information om Strängnäs förskolor, skolor och vuxenutbildning
 • Hjälp till med ansökan till förskolor, grundskola och gymnasieskolan
 • Pedagogisk kartläggning av grundskole- och gymnasieelever och utslussning till kommunens skolor
 • Hjälp med ansökan till Svenska för invandrare (SFI) eller annan kommunal vuxenutbildning och samhällsorientering
 • Hälsosamtal hos skolsköterskan (gäller grundskoleelever)
 • Ansvarar för att sammanställa grupper inom modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kontakt

 • Språkcentrum

  Telefon:

  0152-29752

  E-postadress:

  sprakcentrum@strangnas.se

  Besöksadress:

  Kaserntorget 1 645 35 Strängnäs

  Postadress:

  Språkcentrum Campus Strängnäs

  645 80 Strängnäs

  Vi har nu stängt för drop-in tider alla besök hänvisas till mejl eller telefon för att boka ett besök.


  Öppettider:

  Måndag: Stängt

  Tisdag: Stängt

  Onsdag: Stängt

  Torsdag: Stängt

  Fredag: Stängt

 • Nadia Ehn

  Rektor Tosterö Resursskola och enhetschef Språkcentrum

  E-postadress:

  nadia.ehn@strangnas.se

 • Utbildningskontoret

  Telefon:

  0152-291 00 växel

  E-postadress:

  barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  Postadress:

  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2021