Elever sitter runt ett bord med sina datorer och arbetar med en uppgift.

Gymnasieskola

I Strängnäs kommun finns två gymnasieskolor. Thomasgymnasiet är en kommunal skola och Europaskolan är en friskola.

Strängnäs kommun har en anpassad gymnasieskola. Den anpassade gymnasieskolan är en integrerad del av Thomasgymnasiet.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är ett stöd för dig som är 16-20 år och inte går i gymnasiet eller som har avslutat gymnasiet utan examen.

Det finns olika bidrag du kan söka i samband med dina gymnasiestudier. Du kan bland annat söka resebidrag och inackorderingsbidrag.

Information om hur du räknar ut ditt meritvärde och de regler som gäller för behörighet till gymnasieskolan.