Händer på bok med titel "Dynamisk idyll"

Vuxenutbildning

vit grafisk våg

Vårt mål är att du som vuxen genom utbildning ska ha möjlighet, att stärka din ställning på arbetsmarknaden, att få behörighet till vidare studier, att få grundläggande kunskaper i svenska språket.

Du har rätt att delta i undervisningen om du har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

För dig som har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg i en viss kurs eller för dig som vill höja ditt betyg på en kurs du läst.

Vi kan erbjuda yrkesutbildningar inom olika yrkesområden. Den 20 december öppnar ansökan till yrkesutbildningar i Eskilstuna.