Försäkringar

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar för samtliga barn och elever i barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särvux samt kommunal vuxenutbildning elever i deltids- och heltidsundervisning, SFI (svenska för invandrare) samt invandrare och flyktingar med uppehållstillstånd som erhåller praktisk arbetslivsorientering genom kommunens försorg.

Försäkringen gäller enbart omsorgstid/skoltid, vilket innefattar direkt färd till och från barnomsorg/skola.

Teckna även egen försäkring

Kommunen rekommenderar målsman att teckna olycksfallsförsäkring även för fritiden hos lämpligt försäkringsbolag. Om målsman inte tecknar olycksfallsförsäkring ansvarar målsman för skolskjutskostnader vid eventuellt olycksfall.

Åtgärder vid sjukdom och olycksfall under omsorgs- och skoltid

Resa till hemmet:
Målsman hämtar eleven eller taxi beställs efter medgivande av målsman (målsman bekostar skjutsen).

Resa till sjukhus:
Ansvarig personal tillser i samråd med målsman att eleven kommer under vård (målsman bekostar skjutsen samt läkarkostnader)

Vid olycksfall svarar målsman för anmälan till försäkringsbolaget.

Skolskjutsar och förskoleresor till följd av olycksfall

Målsman svarar för betalning och kontakt med försäkringsbolaget. Samordning kan eventuellt ske med övriga förskoleresor/skolskjutsar, kontakta områdesansvarig/expedition.

Resor vid funktionshinder (längre än 3 månader) eller kronisk sjukdom beviljas efter uppvisande av läkarintyg.

Gymnasieskolan har ej skolskjuts.

Kontaktperson för skolförsäkringen
Försäkringsansvarig
Strängnäs kommun

Sakskadeersättning (Ersätts ej av försäkringsbolaget)

Beslut BoU § 163/97

Glasögon som skadats eller förlorats på skoltid/omsorgstid ersätts med max 600 kronor per båge och 75 procent av kostnaden för glas. (Ersättning utgår ej för den del landstinget betalar).

Kläder som skadats under lektionstid eller omsorgstid ersätts med högst 500 kronor per plagg. Kostnader som understiger 100 kronor per plagg ersätts inte. Läraren ska intyga skadan och kostnaden ska styrkas med kvitto.

Stölder av kläder eller andra saker som inte tillhör verksamheten ersätts ej. Polisanmälan görs i samråd med skolan. (Målsmans hemförsäkring gäller i vissa fall).

Utbetalning sker då ersättning beviljats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2023