Tillsammans för skolstaden Strängnäs

De kommunala skolorna och friskolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. Samarbetet heter Bildningsakademin i Strängnäs.

De kommunala och enskilda skolorna inledde samarbetet i Bildningsakademin i Strängnäs, BAS, december 2019.

Samarbetet fokuserar på fyra områden

  • lärare, bland annat kring rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan.
  • elever, bland annat kring elevsammansättning och studiestöd.
  • skolledning, bland annat kring strategier, styrning och samarbete för resurseffektivitet.
  • ekonomi, bland annat kring resursfördelningen.

Samarbetet ska på sikt ge eleverna mer kunskap, stärka lärarnas kompetens och skapa en mer likvärdig skola.

Detta gör vi

Exempel på gemensamma satsningar

  • LÄS-projektet. Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS) är en återkommande utbildning för att höja lärarnas kompetens och stärka samarbetet mellan skolorna. Utbildningen sker i samarbete mellan Europaskolan och Strängnäs kommun.
  • Läsutveckling. För att följa och mäta elevernas läsförmåga jobbar alla skolor i Strängnäs kommun med verktyget Lexplore. En utvecklingsgrupp jobbar vidare med detta och forskare ska involveras i arbetet.
  • Ämnesråd i matematik. Ett nätverk med representanter från flera skolor som bland annat diskuterar en gemensam ämnesstruktur inom årskurserna och forskning kring attityd och inställning till matematikämnet.
  • Rektorsråd. Samtliga rektorer i grundskolorna och gymnasiet samlas några gånger per år för att gemensamt samverka runt skolutvecklingsfrågor.

Vi som ingår i samarbetet

Bildningsakademin i Strängnäs styrs av en styrgrupp och en operativ projektledning som samordnar arbetet. Som huvudmän och ägare till samarbetet står Strängnäs kommun och Friskolorna i Strängnäs kommun, Frisk. Frisk är en förening för Friskolorna. Bildningsakademin i Strängnäs samarbetar med experter från akademi och intresseorganisationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021