Studier och ekonomi

Det finns olika bidrag du kan söka i samband med dina gymnasiestudier. Du kan bland annat söka resebidrag och inackorderingsbidrag.

Resebidrag - gymnasiet

Du som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar heltid på kommunal eller fristående gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning kan få resebidrag.

Inneboende, inackordering - gymnasiet

Elever som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildning och har minst 6 mil till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024