Elevresor gymnasiet

Elev som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar på heltid vid gymnasieskola kan få resekort/resebidrag till och med vårterminen det år hen fyller 20 år.

Detta gäller för resebidrag:

  • Du kan söka resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan måste vara minst 6 kilometer.
  • Vid växelvis boende beviljas resebidrag från den vårdnadshavare du är folkbokförd hos.

Ansökan om resekort och resebidrag

Du som börjar i gymnasieskola i årskurs 1 i Strängnäs och Eskilstuna och inte har ett resekort sedan tidigare behöver göra en ansökan.

Ansökan bör vara kommunen tillhanda i god tid före höstterminens start. För studerande som inte är myndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavare.

Resekortet hämtas i receptionen på kommunhuset i Strängnäs. Öppettider för kommunhuset är måndag-torsdag klockan 8-17, fredag klockan 8-16.

När du börjar i årskurs 2 eller 3 kan du åka på det gamla kortet från skolstart och behöver inte skicka in någon ny ansökan.

Du som går i skolan i Strängnäs

Du som bor och går i skolan inom Strängnäs kommun beviljas ett resekort eller resebidrag om du har mer än sex kilometer till skolan. Du kan även bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidraget motsvarar lägsta kostnaden för billigaste färdsättet.

Du som går i skolan i Eskilstuna

Du som bor i Strängnäs kommun och går i skolan i Eskilstuna beviljas ett resekort eller resebidrag. Du kan även bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidraget motsvarar lägsta kostnaden för billigaste färdsättet.

Du som går i skolan i Enköping, Nykvarn, Södertälje eller Stockholm

Du som går på gymnasieskola i Enköping, Nykvarn, Södertälje eller Stockholm kan ansöka om kontantbidrag och bekostar då dina resor själv. Bidraget betalas ut till dig om du är myndig och till vårdnadshavare eller förmyndare om du är omyndig. Bidraget motsvarar lägsta kostnaden för billigaste färdsättet och är max 1/30 del av prisbasbeloppet 57 300. För 2024 är det 1910:-/månad. Utbetalning sker för hela höstterminen den 25 september (fyra månader) och för vårterminen 15 februari (fem månader).

 

Årskurs

Sista dag för ansökan

Årskurs 1

senast 1 augusti

Om du börjar i årskurs 2 eller 3 kan du åka på det gamla kortet från skolstart och behöver inte skicka in någon ny ansökan.

Om du flyttat, bytt skola eller av andra anledningar vill ansöka om resekort eller rese-och inackorderingsbidrag kan du ansöka under terminens gång. För att garanteras utbetalning den 25 september respektive 15 februari ska du dock senast ha ansökt den 1 augusti respektive 15 januari.


Du som börjar på skola i Strängnäs och Eskilstuna och inte har ett resekort sedan tidigare hämtar ditt resekort på Kontaktcenter, receptionen, i kommunhuset i Strängnäs.

Öppettider för kommunhuset är måndag-torsdag klockan 8-17, fredag klockan 8-16.

Resebidrag betalas ut för höstterminen den 25 september och för vårterminen 15 februari. Betalning sker till vårdnadshavare om du inte är myndig vid utbetalningstillfället.

Du kan få din ansökan beviljad under pågående termin. Resebidrag beviljas dock inte retroaktivt om vi får din ansökan efter avslutad termin eller läsår.

Byter du till en skola som ligger längre bort från bostaden än den tidigare kan du ansöka om resekort/resebidrag för resterande tid av läsåret. Byter du till en skola närmare bostaden ska detta meddelas och skolresorna avregistreras från skolkortet, eller del av resebidrag återbetalas.

Du köper ett nytt kort (20 kronor) på Resecentrum, på Spelpoolen på Storgatan i Strängnäs, Coop i Mariefred och Läggestakiosken.
Visar upp det nya kortet vid Kontaktcenter på kommunhuset i Strängnäs så kan vi spärra det borttappade kortet samt ladda det ny med dina resor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024