Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är för dig som är 16-20 år och inte går i gymnasiet eller som har avslutat gymnasiet utan examen.

Varje kommun i Sverige har ett ansvar för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Där ingår ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasiet eller som inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Strängnäs kommun ansvarar för att följa upp ungdomar som är folkbokförda inom kommunens gränser.

Genom KAA kan du få stöd och hjälp. Bland annat coachande samtal, hitta en bra planering och en sysselsättning. Det kan handla om att komma tillbaka till gymnasiet på något sätt, men också om andra studier eller praktik.

Kontakta kommunens aktivitetsansvar

Vill du komma i kontakt med KAA? Använd formuläret nedan och skicka din fråga så besvarar vi dig så snart vi kan.

Jag önskar svar via:
Jag önskar svar via:


För skolor som vill informera om avhopp eller risk för avhopp

I Strängnäs kommun är det utbildningskontoret som ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Skolor som vill informera om avhopp eller risk för avhopp gör via vår avvikelseblankett.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2024