Skolsköterska

Elevhälsans medicinska del, tidigare kallad skolhälsovården, har verksamhet vid varje skola. Här verkar skolsköterskan tillsammans med skolläkare för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan.

Elever och föräldrar kan fritt kontakta oss.

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • erbjuda hälsobesök/hälsosamtal enligt Socialstyrelsens riktlinjer
  • följa upp definierade hälsoproblem
  • erbjuda hälsorådgivning och medicinsk studievägledning
  • utföra vaccinationer enligt svenskt nationellt program


Skolläkaren har mottagning på varje skola och träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem och:

  • erbjuder hälsobesök
  • utför medicinska bedömningar
  • bidrar med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor

Skolläkaren har det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del och för generella behandlingsdirektiv. Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterska med ledningsansvar för att kontinuerligt uppdatera och utveckla verksamheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024