Barnkartan

Var finns de bästa lekplatserna? Var kan man bada? Vilken är den roligaste pulkabacken? På Barnkartan hittar du barnens egna tips.

Barnkartan

Vem är Barnkartan till för?

Barnkartan riktar sig främst till barn och unga, men är till för alla att använda, såväl boende som besökare i Strängnäs kommun.

Så är Barnkartan uppbyggd

Barnkartan visar platser för lek och utomhusaktiviteter som barnen själva har pekat ut och tipsat om. De symboliseras av en glödlampa i kartan. I kartan finns också symboler för badplatser, lekplatser, utegym, pulkabackar och skogsområden. Förutom barnens egna platser så är även platserna som kommunen ansvarar för utmärkta.

Så skapades Barnkartan

Under det stora kastanjeträdet utanför Multeum träffas varje år kommunens barn och kommunalråden Jacob Högfeldt och Monica Lindell Rylén för att barnen ska kunna prata med politikerna om frågor som de tycker är viktiga. Vid träffen 2018 framförde barnen att fler lekplatser borde finnas och att det skulle vara lättare att hitta dit. Följden blev att kommunalråden och berörda tjänstepersoner åkte ut på en bussturné den 3 september 2018 för titta på platserna tillsammans med barnen. Resultatet blev denna Barnkarta, där barnen har samlat sina bästa tips på badplatser, lekplatser, utegym, pulkabackar och skogsområden.

Barnens perspektiv har hela tiden legat till grund för kartan och samtal med barnen har förts under framtagandet för att inhämta deras idéer och synpunkter på kartans utseende och vilka platser som ska finnas med.

Målet med Barnkartan

Barnkartan gör det enkelt och lättillgängligt för barn, och vuxna, att hitta möjligheter till lek och utevistelse. Genom att tillgängliggöra platser för lek och aktiviteter utomhus kan både barns och vuxnas hälsa främjas, i enlighet med mål 3 i Agenda 2030. Dessutom är målsättningen att kartan ska bidra till att fler barn får kunskap om platserna och på så sätt skapa jämlika förutsättningar för lek och aktiviteter, i enlighet med mål 10 i Agenda 2030.

Barnkartan ska också stärka barns och ungas delaktighet i den kommunala samhällsplaneringen och ge dem ökad möjlighet till inflytande. Genom att peka ut barnens egna platser blir kartan ett bra verktyg för att lyfta barnens perspektiv i den kommunala samhällsplaneringen. Barnkartan tar på så sätt tillvara på grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2020