Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har för tidigare år haft en mycket hög befolkningstillväxt runt 2,0 procentenheter. År 2022 och 2023 var år med lägre befolkningstillväxt, ca 1,0.

Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en folkökning 391 personer. 38917 invånare fanns i Strängnäs kommun vid utgången av år 2023.

Diagram. prognos Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret

På kommundelar fördelar sig befolkningen så här (år 2023-12-31)

Tabell: Befolkningen per kommundel

Kommundelar

Antal människor

Strängnäs

15 842

Mariefred

7 121

Åkers styckebruk, Länna

4 591

Aspö, Tosterö

4 557

Stallarholmen

4 065

Härad, Vansö, Fogdö

2 637

Restförda

104

Befolkningsprognos och mer om statistik

I Strängnäs kommun görs prognoser över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Det görs nya prognoser årligen. Kontakta samhällsbyggnationskontorets strategienhet för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2024