Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har för de senaste åren haft en mycket hög befolkningstillväxt runt 2,0 procentenheter. Även år 2021 var ett år med mycket stark befolkningstillväxt.

Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en tillväxt på 2,2 procent, vilket motsvarar en nettotillväxt om 839 personer. 38 129 invånare fanns i Strängnäs kommun vid årsskiftet år 2021.

Diagram. prognos Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret

På kommundelar fördelar sig befolkningen så här (2021-12-31)

Tabell: Befolkningen per kommundel

Kommundelar

Antal människor

Strängnäs

15 689

Mariefred

6 810

Åkers styckebruk, Länna

4 706

Aspö, Tosterö

4 473

Stallarholmen

3 921

Härad, Vansö, Fogdö

2 472

Restförda

58

Befolkningsprognos och mer om statistik

I Strängnäs kommun görs prognoser över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Det görs nya prognoser årligen. Kontakta samhällsbyggnationskontorets strategienhet för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2022