Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har för de senaste åren haft en mycket hög befolkningstillväxt runt 2,0 procentenheter. År 2022 var ett år med lägre befolkningstillväxt, ca 1,0 procentenheter.

Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en folkökning med 397 personer. 38 526 invånare fanns i Strängnäs kommun vid årsskiftet år 2022.

Diagram. prognos Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret

På kommundelar fördelar sig befolkningen så här (2022-12-31)

Tabell: Befolkningen per kommundel

Kommundelar

Antal människor

Strängnäs

15 743

Mariefred

7 008

Åkers styckebruk, Länna

4 667

Aspö, Tosterö

4 510

Stallarholmen

4 011

Härad, Vansö, Fogdö

2 500

Restförda

87

Befolkningsprognos och mer om statistik

I Strängnäs kommun görs prognoser över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Det görs nya prognoser årligen. Kontakta samhällsbyggnationskontorets strategienhet för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023