Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs kommun hade för år 2018 en mycket hög befolkningstillväxt på 2 procent, vilket enbart har inträffat vid tre tillfällen sedan början av 1970-talet.

Strängnäs kommun har under året ökat invånarantalet med 716 personer. Totalt bor nu 35 761 personer i kommunen. Det är ett större kliv jämfört med 2017 då invånarna blev 436 fler.

Befolkningsutveckling

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret

På kommundelar fördelar sig befolkningen så här

Tabell: Befolkningen per kommundel

Kommundelar

Antal människor

Strängnäs

14 968

Mariefred

6 067

Åkers styckebruk, Länna

4 607

Aspö, Tosterö

4 029

Stallarholmen

3 649

Härad, Vansö, Fogdö

2 409

Restförda

32

Befolkningsprognos och mer om statistik

I Strängnäs kommun görs en prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Prognosen revideras årligen. Kontakta Samhällsbyggnationskontorets strategienhet för mer information. För den som så önskar tillhandahåller Samhällsbyggnadskontoret även mer statistik om kommunen.

I foldern nedan Strängnäs Kommunfakta kan du tal av mer statistik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2019