Landsbygdsutveckling

För Strängnäs kommun är landsbygderna en värdefull resurs som plats att bo på, fina rekreationsmöjligheter, upplevelser och inte minst som produktionsplats av råvaror för olika näringar och verksamheter.  

För att stärka lokal utveckling på landsbygderna i kommunen medfinansierar Strängnäs kommun Leader Södermanlands arbete.

Du som har en idé om vad du vill förbättra eller utveckla kan söka medel för ditt projekt från Leader Södermanland.

Leader Södermanland är öppen för alla boende och verksamma inom det geografiska området som Leader Södermanland utgör.

På Leader Södermanlands hemsida hittar du mer information.

Hem - Leader Södermanland (leadersodermanland.se)

Några som har sökt och fått pengar för sitt projekt i kommunen är:

  • Klara, färdiga, gå
  • Framtidens teknikrum
  • Aktivitetspark och mötesplats i Stallarholmen

Du hittar mer exempel på projekt inom hela Leader Södermanlands område här på den gamla hemsidan:

Godkända projekt - Leader Södermanland Ideell Förening (leadersodermanland.se)


I föreningen Leader Södermanland ingår sju sörmländska kommuner. Det är Strängnäs, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Vingåker, Nykvarn och Gnesta kommun som ingår i området.

Det är är öppet för alla boende och verksamma inom det geografiska området som Leader Södermanland utgör.

Leadermetodens grundprincip är att det är de som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen.

Det är via EU som Leaders arbete finansieras från och det är Jordbruksverket som hanterar medlen till alla olika leader-områden i Sverige. Varje medlemskommun medfinansierar också föreningen.

Det finns vissa krav på alla projekt och det är att projektet måste vara förankrat hos fler och gärna ha samarbete med företag eller föreningar.

Viktigt är att man tillsammans söker projektmedel för att kunna genomföra gemensamma lokala utvecklingsprojekt.

Den nya programperioden pågår mellan 2023 till och med 2027.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2023