Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera de allmänna valen som hålls i kommunen vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.

I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och regioner under den kommande mandatperioden.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2023

7 mars
7 juni
12 september
5 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.


Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senast uppdaterad: 2023-06-04 02:02
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023