Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera de allmänna valen som hålls i kommunen vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.

I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och landsting under den kommande mandatperioden.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Ledamöter och ersättare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020