Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera de allmänna valen som hålls i kommunen vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.

I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och landsting under den kommande mandatperioden.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar

Valnämnden har inga inplanerade sammanträden under år 2020.

Ordföranden

Ordförande
Eva Strömberg (S)
E-post: eva.stromberg@strangnas.se

1:e vice ordförande 
Kerstin Stuart (M) 
E-post: kerstin.stuart@strangnas.se

2:e vice ordförande 
Bengt Eriksson (C) 
E-post: bengt.eriksson@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020