Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera allmänna val som hålls vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.

I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och regioner under den kommande mandatperioden.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

5 februari

27 februari

19 mars

23 april

21 maj

12 juni

10 september

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Senast uppdaterad: 2024-02-24 02:01

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024