Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar för nämnden 2024

23 januari
5 mars
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
10 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Sammanträdesdagar för nämnden 2025

21 januari

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Sammanträdesdagar för utskottet 2024

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2024-07-21 02:00

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024