Regionala utvecklingsnämnden Sörmland

Nämndens ansvarsområde är de regionala utvecklingsfrågorna, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, infrastruktur, kollektivtrrafik, folkhälsa, miljö med mera.

Nämnden består av 15 ledamöter samt 15 ersättare.

Mer information finns på Region Sörmlands hemsida.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024