Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2022

16 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
30 september
26 oktober
23 november
14 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Aronsson David v Ledamot 9
Brandel Magnus s Ersättare 18
Larsson Lars strp Ersättare 26
Vakant sd Ersättare 23
Thalén Finné Ewa m Ersättare 14
Frejvi Mikael sd Ersättare 24
Larsson Kenneth m Ledamot 2
Andersson Angela s Ersättare 19
Könberg Sofia l Ledamot 11
Högfeldt Jacob m Ordförande 1
Landerholm Alice m Ersättare 15
Hefvelin Linda sd Ledamot 13
Lönnqvist Tomas m Ersättare 16
Rundberg Lena c Ersättare 21
Johansson Torbjörn s Ledamot 7
Karlsson Björn sd Ledamot 12
Fäldt Ingrid s Ledamot 6
Nerby Maria c 2:e v ordförande 8
Mellgren Bodil s Ersättare 17
Wrede Fredrik kd Ersättare 22
De Geer Catharina kd Ledamot 10
Stuart Magnus m Ledamot 3
Lagergren Mikael m Ledamot 4
Ali Nasra s Ersättare 20
Härnbro Anders s 1:e v ordförande 5
Bengtsson Ingela mp Ersättare 25
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022