Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk utveckling, ekonomisk förvaltning och personalpolitik. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2023

18 januari

16 februari

29 mars

28 april

31 maj

28 juni

30 augusti

4 oktober

25 oktober

24 november

13 december

 

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2023-10-04 02:02

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2023