Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar

2020:
26 februari
25 mars
29 april
29 maj
17 juni
12 augusti
26 augusti
2 oktober
28 oktober
24 november
16 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 0705-66 62 22
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

1:e vice ordförande

Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

2:e vice ordförande

Maria Nerby (C)
Telefon: 073-0474852
E-post: maria.nerby@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020