Kontor och avdelningar

Förvaltningen i Strängnäs kommun är organiserad i kontor och avdelningar. Kommundirektören är förvaltningens högsta tjänsteperson.

Organisation för Strängnäs kommun

Kommundirektör

Kommundirektör Lars Ekström

Tel. 0152-292 06
lars.ekstrom@strangnas.se

Avdelningar

Kansliavdelning

Chef Jennie Enström

Tel. 0152 - 291 61
jennie.enstrom@strangnas.se

HR-avdelning

Chef Lena Thelin

Tel. 0152- 291 65
lena.thelin@strangnas.se

Ekonomiavdelning

Chef Per Malmquist

Tel. 0152- 293 48
per.malmquist@strangnas.se

Kommunikationsavdelning

Chef Mattias Johansson

Tel. 0152-291 07
mattias.johansson@strangnas.se

IT- och digitaliseringsavdelning

Chef Patrik Kärkkäinen

patrik.karkkainen@strangnas.se

Kontor

Socialkontor

Chef Karin Krönenstedt

Tel. 0152-296 16
karin.kronenstedt@strangnas.se

Utbildningskontor

Chef Tony Lööw

Tel. 0152-293 63
tony.loow@strangnas.se

Samhällsbyggnadskontor

Chef Marie Jonsson

Tel. 0152-293 65
marie.jonsson@strangnas.se

Teknik- och servicekontor

Chef Anna Werner

Tel. 0152- 292 02
anna.werner@strangnas.se

Kulturkontor

Chef Christer Hermansson

Tel. 0152-296 61
christer.hermansson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2020