Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.

Kom och lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. 

 Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2019

25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Ordförande
Leif Lindström (S)
E-post: leif.lindstrom@strangnas.se

1:e vice ordförande
Charlotte Breyer (M)
E-post: charlotte.breyer@strangnas.se

2:e vice ordförande
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
E-post: georg.lagerstedtorsbacken@strangnas.se

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

55 mandat i fullmäktige är fördelade enligt följande, gäller val 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat

M

17

C

5

L

2

KD

3

S

12

V

4

MP

3

SD

8

Strängnäspartiet

1

Totalt

55

Kontakt

Kommun och politik