Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ger också tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Sedan den 1 januari 2015 har Strängnäs kommun en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun.

Sammanträdeshandlingar och protoll

Ta del av nämndens sammanträdeshandlingar på Eskilstuna kommuns webbplats.  

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (4 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Klason Anja Socialdemokraterna 1:e v ordförande1
Karlsson Bengt Moderata samlingspartiet Ledamot2
Olsson Christoffer Sverigedemokraterna Ersättare3
Norström Ulf Vänsterpartiet Ersättare4
Senast uppdaterad: 2023-06-02 02:02
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022