Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden är gemensam för Region Sörmland och länets nio kommuner med Region Sörmland som värd.

Av det fastställda reglementet framgår att nämnden har driftansvar för:

  • Hjälpmedelscentralen med ansvar för länets hjälpmedelsförsörjning
  • FoU i Sörmland
  • Regionalt Vård- och omsorgscollege

Vidare ska nämnden följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma målgrupper:

  • Barn och unga som behöver särskilt stöd
  • Riskbruk, missbruk och beroendevård
  • Äldre
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Nämndens uppdrag är att besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen. I övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella frågor.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

8 mars
26 april
13 juni
6 september
25 oktober
13 december

Tid och plats framgår av kallelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024