Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag och stöd till barn, familjer och ungdom.

Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2023

4 januari

25 januari

15 februari

29 mars

26 april

31 maj

21 juni

27 september

25 oktober

22 november

13 december


Starttid kl 17:00, plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2023-06-02 02:02
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023