Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag samt stöd till barn, familjer och ungdom.

Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

4 januari
31 januari
6 mars
24 april
29 maj
19 juni
25 september
23 oktober
27 november
11 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2024-07-20 02:01

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024