Teknik- och fritidsnämnd

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning, gatuunderhåll, parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet med mera.

Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och fordonsförsörjning samt kommunens fritids-, idrotts- och badanläggningar.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Teknik- och fritidsnämnden hette under föregående mandatperiod teknik- och servicenämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från år 2018.

Sammanträdesdagar 2020

28 januari
25 februari
24 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
1 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Sixten Skullman (M)
Telefon: 0738-671893
E-post: sixten.skullman@strangnas.se

1:e vice ordförande

Angela Andersson (S)
E-post: angela.andersson@strangnas.se

2:e vice ordförande 

Håkan Bertilsson (STRP)
E-post: hakan.bertilsson@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020