Teknik- och fritidsnämnd

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning, gatuunderhåll, parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet med mera.

Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och fordonsförsörjning samt kommunens fritids-, idrotts- och badanläggningar.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Verksamhetsrapporter

Sammanträdesdagar 2023

12 januari

21 februari

21 mars

25 april

23 maj

20 juni

26 september

24 oktober

14 november

12 december


Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Teknik-och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senast uppdaterad: 2023-06-02 02:02
Powered by Troman

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2023