Teknik- och fritidsnämnd

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning, gatuunderhåll, parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet med mera.

Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och fordonsförsörjning samt kommunens fritids-, idrotts- och badanläggningar.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Teknik- och fritidsnämnden hette under föregående mandatperiod teknik- och servicenämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från år 2018.

Sammanträdesdagar 2020

28 januari
25 februari
24 mars - Inställt
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
1 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Sixten Skullman (M)
Telefon: 0738-671893
E-post: sixten.skullman@strangnas.se

1:e vice ordförande

Angela Andersson (S)
E-post: angela.andersson@strangnas.se

2:e vice ordförande 

Håkan Bertilsson (STRP)
E-post: hakan.bertilsson@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020