Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen.

Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, fysisk planering, trafikplanering och bygglov. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar för nämnden 2024

24 januari
6 mars
17 april
29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november
11 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2024

7 februari
28 februari INSTÄLLT
20 mars
15 maj
15 augusti
11 september
16 oktober

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Senast uppdaterad: 2024-04-12 02:01

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024