Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen. Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, miljöfrågor, fysisk planering, trafikplanering och bygglov. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden hette tidigare samhällsbyggnadsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från tidigare mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2020

28 januari              
25 februari  
24 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti           
29 september              
27 oktober                 
24 november                  
15 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens AU

15 januari
12 februari               
11 mars                   
15 april   Inställt                
13 maj 
12 augusti
16 september
14 oktober
11 november

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020