Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen.

Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, miljöfrågor, fysisk planering, trafikplanering och bygglov. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar för nämnden 2023

17 januari
14 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2023

 

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2023-06-02 02:02
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2023