Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden ansvarar för kommunens program- och utställningsverksamhet och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Kulturnämnden hette tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från föregående mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2023

24 januari
14 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

 

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2023-06-02 02:02
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023