Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden har även ett ansvar för att utveckla lokaldemokrati och medborgardialog. Nämnden ansvarar även för kommunens program- och utställningsverksamhet, och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Kulturnämnden hette tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från föregående mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2022

25 januari
15 februari
29 mars
26 april
24 maj
22 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kulturnämnden

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hogrell Ellinor m 1:e v ordförande 1
Wedel Donald m Ledamot 2
Lindell Rylén Monica s Ordförande 3
Svärd Göran s Ledamot 4
Larsson Tjernström Jennie s Ledamot 5
De Geer Catharina kd 2:e v ordförande 6
Wallenberg Erik l Ledamot 7
Karlsson Björn sd Ledamot 8
Moretti Sandrina v Ledamot 9
Ahlström Lennart m Ersättare 10
Larsson Marie m Ersättare 11
Westerberg Nils Gunnar m Ersättare 12
Askerstedt Mattias s Ersättare 13
Jarl Anna s Ersättare 14
Svedberg Christer c Ersättare 15
Edvinsson Magnus strp Ersättare 16
Hefvelin Linda sd Ersättare 17
Bengtsson Ingela mp Ersättare 18
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022