Arvode och ersättning

Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar till förtroendevalda för deras uppdrag.

Arvoden

Arvoden är en frivillig förmån som Strängnäs kommun har valt att betala ut till förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller annan förtroendevald med speciellt uppdrag.

Månadsarvode

Månadsarvodet i Strängnäs kommun beräknas i procent av riksdagsmannaarvodet som för år 2022 är 71 500 kronor.

Sammanträdesarvode

Förtroendevalda som deltar vid sammanträde eller annan inrättning kopplat till sitt uppdrag, har rätt till sammanträdesarvode.

Övriga ersättningar

Kostnadsersättning för bilresa, barnpassning, vård av familjemedlem, förlorad arbetsinkomst med mera är kommunen skyldig att betala ut enligt kommunallagen.

Regler om ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun , 269 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022