Partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stödi form av partistöd, till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar om partistödets omfattning samt form. Stödet får inte utformas så att det otillbörligen gynnar eller missgynnar ett parti.

Utformningen av partistödet bygger på följande modell:

Grundstöd

10 procent av det totala partistödet dividerat med antalet partier representerade i kommunfullmäktige


Mandatstöd40 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i kommunfullmäktige) 


Utbildningsstöd     
 

50 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i kommunfullmäktige)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022