Råd för seniorfrågor

Rådet för seniorfrågor bevakar pensionärernas intressen  och för deras talan i frågor som berör dem.

Rådet hanterar generella frågor och inte enskilda personers. Rådet för seniorfrågor är en möjlighet för äldre att kommunicera med politiker genom sina representanter. Det kan till exempel vara i frågor som rör boende för äldre eller busstrafik.

Mötesanteckningar för Rådet för seniorfrågor

Ordföranden

Ordförande

Anders Härnbro (S)
Telefon:
E-post: anders.harnbro@strangnas.se

Vice ordförande

Maria Nerby (C)
E-post: maria.nerby@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2023