Råd för funktionsrättsfrågor

Kommunens råd för funktionsrättsfrågor tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Därför har rådet för funktionsrättsfrågor möjlighet att lämna synpunkter på förslag innan färdigställande. Det kan till exempel handla om lärmiljön i skolan eller hinder i den fysiska miljön.

Rådet hanterar även egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Mötesanteckningar Rådet för funktionsrättsfrågor

Ledamöter

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Råd för funktionsrättsfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Högfeldt Jacob Moderata samlingspartiet Ordförande1
Aronsson David Vänsterpartiet 1:e v ordförande2

Senast uppdaterad: 2024-06-25 02:01

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023